skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Historia

"Pochodnia" to magazyn o utrwalonej tradycji w środowisku Polskiego Związku Niewidomych. Czasopismo jest wydawane nieprzerwanie od 1948 roku. Z uwagi na ten fakt Pochodnia to swoisty fenomen – to jedyny tytuł środowiska PZN-u, który przetrwał wszystkie zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze, nie znikając z rynku.

Czasopismo wydawane jest w czterech wersjach: czarnodrukowej (z uwagi na problemy zdrowotne, z jakimi borykają się czytelnicy magazynu wykorzystywana jest czcionka powiększona), brajlowskiej (przeznaczonej dla osób posługujących się alfabetem brajla), w wersji elektronicznej (w postaci plików RTF) oraz na płytach CD.

Tematyka poruszana na łamach "Pochodni" w sposób naturalny dotyka spraw interesujących dla osób niewidomych i słabowidzących. Można tu zatem znaleźć m. in. artykuły opisujące najnowsze rozwiązania techniczne ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnością wzrokową, poruszane są tematy związane ze zdrowiem, z nowymi sposobami leczenia schorzeń oczu, można tu znaleźć reportaże i eseje przybliżające społeczeństwu realia życia osób z dysfunkcją wzroku. Ważną pozycję zajmują również sprawy związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niewidomych i słabowidzących, a więc przeciwdziałające możliwości wykluczenia tej grupy. Pochodnia to także jedyny ukazujący się na rynku tytuł, w którym można znaleźć aktualne informacje o bieżących wydarzeniach odbywających się w Polskim Związku Niewidomych.

"Pochodnia" znana jest na terenie całego kraju i poza granicami Polski. Czasopismo kolportowane jest do prenumeratorów, którymi są zarówno osoby fizyczne, jak i okręgi oraz koła Polskiego Związku Niewidomych. Z badań prowadzonych w środowisku wynika, że "Pochodnię" zna i czyta zdecydowana większość z blisko 70 tysięcy członków PZN. Magazyn prenumerują także osoby niewidome i słabowidzące nienależące do stowarzyszenia.
"Pochodnia" wydawana jest dzięki dotacjom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Część kosztów pokrywana jest również ze środków własnych Polskiego Związku Niewidomych.

Do 01 kwietnia 2009 r. "Pochodnia" składana i drukowana była w Zakładzie Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, następnie w PWZN PRINT 6, a od 23 kwietnia 2009 r. w wyniku zmian organizacyjnych w Wydawnictwach Polskiego Związku Niewidomych Spółce z o.o. największej, wyspecjalizowanej placówce posiadającej drukarnię mogącą świadczyć usługi odpowiadające potrzebom środowiska osób z dysfunkcją wzroku. W 2013 r. drukiem i składem magazynu zajmowała się EPE Druk Sp. z o. o.
Od 01.01.2011 r. "Pochodnia" jest dwumiesięcznikiem, wydawanym w następujących wersjach: brajl, druk powiększony, elektroniczna (wysyłana mailem, html), nagrywana na płytę CD (wykorzystanie mowy syntetycznej). Zwiększona przy tym zostanie objętość magazynu. Od tej pory redakcja "Pochodni" mieści się w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych.