skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

6 listopada 2012, 10:30 Strona Internetowa bez Barier wybrana!

Znani są już tegoroczni laureaci IV edycji konkursu „Strona Internetowa bez Barier” organizowanego przez Fundację Widzialni oraz posła do Parlamentu Europejskiego Rafała Trzaskowskiego.
W kategorii serwisów administracji publicznej zwyciężył serwis Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku za stronę www.trafrybnik.pl
Wyróżnienia otrzymały:
• Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze za serwis www.lubuskaprokuratura.pl
• Urząd Gminy w Gdowie za serwis www.gdow.pl.
W kategorii serwisów komercyjnych laur zwycięzcy przypadł Fundacji Cultura Mentis za serwis www.niewidomi.net
Wyróżnienia otrzymały:
• firma Diamond Properties Sp. z o.o. za serwis www.prusa.pl
• Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej za portal www.wsb.edu.pl.

Wyniki zostały ogłoszone w trakcie konferencji „Cyfrowo wykluczeni”, której organizatorami byli Fundacja Widzialni oraz Uniwersytet Śląski. Odbyła się ona 15 października 2012 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystego otwarcia dokonał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W konferencji między innymi udział wzięli: poseł na Sejm RP Marek Plura, Marek Kosycarz - dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale firmy Microsoft Sp. z o.o. i przedstawiciele ministerstw patronackich oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Konferencję poprzedziło podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Microsoft Polska oraz Fundacją Widzialni dotyczącego rozwoju współpracy oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania przejawom wykluczenia cyfrowego, a także promocji nowych technologii. Sygnatariuszami trójporozumienia są: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale firmy Microsoft Sp. z o.o. Marek Kosycarz oraz prezes Fundacji Widzialni Wojciech Kulesza.
Tematem obrad oraz sesji plenarnej były zagadnienia związane z wykluczeniem cyfrowym, kierunku prac mających na celu minimalizowanie skali tego zjawiska, a także obecny stan dostępności stron internetowych w Polsce w świetle zmian w prawie polskim i unijnym. Odtworzono nagraną specjalnie dla uczestników konferencji wypowiedź wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Neelie Kroes.
Zaprezentowano także wywiad ze współorganizatorem konkursu Strona Internetowa bez Barier, posłem do Parlamentu Europejskiego Rafałem Trzaskowskim. Głos podczas konferencji zabrali także: Małgorzata Olszewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Grzegorz Doros - Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich (w imieniu Pani Prezes Magdaleny Gaj), Dominik Paszkiewicz ze Spółdzielni Socjalnej Akces Lab, Piotr Witek z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Danuta Piękoś z Muzeum Śląskiego.