skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

21 lutego 2012, 16:00 Więcej książek dla niewidomych

Parlament Europejski jednogłośnie przyjął rezolucję wzywającą Komisję i Radę Europejską do przyjęcia prawnie wiążącego traktatu gwarantującego osobom niewidomym dostęp do książek. Traktat został opracowany wspólnie przez WIPO (Światową Organizację Ochrony Własności Intelektualnej), WBU (Światową Unię Niewidomych) i Ebu (Europejską Unię Niewidomych). Zgodnie z zapisami traktatu każda wydawana publikacja powinna być przygotowywana w formatach dostępnych osobom niewidomym i niedowidzącym (pismo Braille’a, druk powiększony, format audio).
Traktat, gdyby udało się go rzeczywiście wprowadzić w życie, byłby ogromnym krokiem na drodze do likwidacji niedoboru książek, z którym borykają się osoby z dysfunkcją wzroku, dyslektycy oraz inne osoby mające problemy z czytaniem. Obecnie ponad 95% wszystkich wydawanych w krajach rozwiniętych publikacji nie jest przygotowywana w dostępnych formatach. Dane z krajów rozwijających się są jeszcze gorsze - tam zaledwie 1 procent wydawanych publikacji dostosowanych jest do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku.
Decyzję Parlamentu z zadowoleniem przyjął przewodniczący Europejskiej Unii Niewidomych Wolfgang Angermann. - Od kilku lat Europejska Unia Niewidomych działa na rzecz przyjęcia wiążącego traktatu. Jednym z głównych czyników hamulcowych był brak zgody UE i blokada porozumienia. Cieszę się, że mamy mocne poparcie ze strony Parlamentu Europejskiego, który usłyszał głos obywateli. Nadszedł czas, by Komisja i Rada również tak postąpiły i na poważnie wzięły pod uwagę prawa osób niepełnosprawnych, tym samym pomogły nam zakończyć niedobór książek – podkreśla szef EBU. - Mamy nadzieję, że dowodem tej pozytywnej zmiany będzie posiedzenie komisji ds. praw autorskich w lipcu 2012 r. w Genewie – dodaje.
- Będę prosił państwa członkowskie o poparcie wiążącego traktatu – obiecał bezpośrednio po głosowaniu Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego.
Parlament przegłosował rezolucję w związku z petycją złożoną przez Światową Unię Niewidomych, europejską Unię Niewidomych jak i Brytyjski Instytut Osób Niewidomych (RNIB).