skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

20 lutego 2012, 09:55 Przyroda pod palcami

Mapy, zredagowane tak, aby ułatwić odczytywanie treści dotykiem i słabym wzrokiem, teksty zapisane drukiem powiększonym i brajlem oraz Płyta audio zawierająca „Przewodnik dla ucznia” oraz „Wskazówki metodyczne dla nauczyciela” – tak w skrócie można opisać „Atlas do przyrody” przygotowany przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Wydawnictwo zostało stworzone z myślą o niewidomych i słabowidzących uczniach szkół podstawowych i gimnazjów. Treść Atlasu odpowiada wymaganiom aktualnej podstawy programowej obowiązującej na lekcjach przyrody i geografii.
Atlas zbudowany jest z części kartograficznej i tekstowej.
1. Na część kartograficzną składają się 34 arkusze w formacie A2 lub A3:
- Tom I – „Polska” – 15 arkuszy + Legenda formatu A4,
- Tomie II – „Świat” – 17 arkuszy + Legenda formatu A4.
Na barwne mapy nałożono bezbarwny druk reliefowy obejmujący znaki kartograficzne, dotykowe faktury powierzchniowe, brajlowskie napisy i podpisy, bądź ich skróty.
2. Część tekstową stanowią:
- „Objaśnienie skrótów użytych na mapach, TOM I – POLSKA”; wersje: czarnodrukowa i brajlowska;
- „Objaśnienie skrótów użytych na mapach TOM II – ŚWIAT”; wersje: czarnodrukowa i brajlowska;
- Płyta audio
Osoby zainteresowane mogą pobrać atlas Ze strony internetowej
http://tyflologia.laski.edu.pl/tekst,488,atlas_do_przyrody#p2
Na stronie tej dostępne są następujące pliki:
- przewodnik dla ucznia;
- wskazówki metodyczne dla nauczyciela;
- szczegółowy opis każdej mapy oraz sposób jej czytania.
oraz pliki graficzne przedstawiające druk barwny oraz druk dotykowy poszczególnych map. Rodzice niewidomych uczniów mogą zamówić Atlas bezpłatnie. Zamówienia należy składać do wydawcy – Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – pocztą elektroniczną na adres: tono@laski.edu.pl, bądź pocztą konwencjonalną na adres: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin.
Do zamówienia należy dołączyć skan lub kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi wydało „Atlas do przyrody” dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.