skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

16 lutego 2012, 11:32 Światło w dotyku

Muzeum w Ostródzie, Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie i Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Ostródzie zapraszają na otwarcie wystawy „Światło w dotyku".
Wernisaż odbędzie się 23 lutego 2012 r. (czwartek), o godz. 17.00
Wystawa poświęcona jest życiu ludzi niewidomych. Przedstawia w skrócie historię powstania pisma dla niewidomych (Braille'a), działania wspomagające niewidomych w ich codziennym życiu, które obecnie prowadzi Polski Związek Niewidomych. Prezentuje w aspekcie historycznym pomoce techniczne, służące do nauki, zabawy, pomocne w pracy i życiu codziennym – od najstarszych po nowoczesne, co związane jest z rozwojem techniki.
Na wystawie zaprezentowane zostaną również dzieła artystyczne ludzi niewidomych, które znajdują się w zbiorach Biblioteki Centralnej PZN w Warszawie, będącej współorganizatorem wystawy.
Zadaniem tej wystawy jest zapoznanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z funkcjonowaniem osób niewidomych w dzisiejszym świecie, problemami przez nich napotykanymi i sposobami ich przezwyciężania.
Jednym z elementów ekspozycji są również krótkie filmy edukacyjne, które uczą zachowań w kontaktach z osobą niewidomą. Zwiedzając ekspozycję będzie można również wczuć się w sytuację osoby niewidomej poprzez użycie niektórych pomocy zebranych na wystawie.
Patronat nad wystawą objęli: Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Oddział Warmińsko – Mazurski PFRON, Okręg Warmińsko – Mazurski Polskiego Związku Niewidomych