skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

13 stycznia 2012, 12:22 Okulary dla najlepszych

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej zaprasza do nadsyłania kandydatur do nagrody Okulary równości i antynagrody Skierowanie do okulisty.
Zgłaszać może każdy – osoby prywatne oraz organizacje. Kandydatami do nagrody mogą być osoby publiczne, działacze, aktywiści oraz organizacje, instytucje i firmy.
Regulamin oraz formularze dostępne są na stronie: www.jaruga-nowacka.pl w zakładce „Okulary Równości”
Okulary Równości przyznawane są osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie trzech obszarów problemowych:
1) praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci,
2) praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną,
3) sprawiedliwości społecznej i zwalczania ubóstwa.
Skierowania do okulisty otrzymują ci, których działania rażąco naruszają prawa lub wolności stanowiące fundament powszechnych praw człowieka. Antynagroda ma być dla nich napomnieniem i ostrzeżeniem.