skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

19 lipca 2011, 09:21 Nowy, większy "brajl"

Wczoraj (18 lipca) ruszyła rozbudowa budynku warsztatów szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy. Zaplecze dydaktyczne placówki powiększy się o 26 sal. Wśród nich będą 4 sale zajęć wczesnej interwencji dla dzieci z dysfunkcją wzroku. Do tej pory ośrodek nie miał możliwości prowadzenia tego typu zajęć. Powstaną też pomieszczenia z aneksami kuchennymi, sale dostosowane do nauki zawodów (pracownik obsługi hotelowej i rolnik) oraz pracownie (między innymi: hotelarska, gastronomiczna, zajęć plastycznych i informatyczna). Powierzchnia ośrodka powiększy się o 1,3 tys. metrów kwadratowych.
Dwa inne projekty inwestycyjne na terenie ośrodka, to trwająca od miesiąca termomodernizacja placówki oraz przygotowania do planowanej budowy sali gimnastycznej.
Ośrodek im Braille'a w Bydgoszczy jest placówką dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabowidzącej, głuchoniewidomej oraz ze złożoną niepełnosprawnością. Jest to jedyna tego typu placówka w województwie i północnej części Polski. Obecnie w ośrodku kształci się ponad 270 uczniów.
- Stworzenie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do nauki i
zdobywania zawodu to jeden z warunków właściwego przygotowania ich do samodzielności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym - podkreśla marszałek kujawsko-pomorski Piotr Całbecki.
Wartość inwestycji, która zakłada rozbudowę budynku warsztatów szkolnych o nowe dwukondygnacyjne skrzydło, to 5,3 miliona złotych. Rozbudowa jest
projektem realizowanym przez Urząd Marszałkowski. W ramach realizacji inwestycji w nowym skrzydle budynku powstanie 26 sal dydaktycznych i
pracowni.
Rozpoczynają się też przygotowania do rozszerzenia rozbudowy ośrodka o nową
salę gimnastyczną. Decyzję o realizacji tej inwestycji podjęli na ostatniej sesji radni województwa. W tym roku powstanie koncepcja techniczna projektu
budowy sali. Szacowany koszt budowy to 2 miliony złotych.