skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

18 lipca 2011, 11:33 Nagroda dla firm wrażliwych społecznie

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) już po raz szósty zaprasza do wzięcia udziału w konkursie promującym zatrudnianie osób niepełnosprawnych Lodołamacze 2011. Patronat honorowy nad konkursem objęła Pierwsza Dama RP, pani Anna Komorowska.
Ideą akcji jest wyróżnienie pracodawców, podchodzących do zatrudniania osób niepełnosprawnych w sposób dojrzały i odpowiedzialny. Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, organizują im przyjazne miejsca pracy i dogodne formy świadczenia pracy, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa.
W konkursie mogą brać udział firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne i czynnie biorą udział w ich aktywizacji zawodowej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i system podnoszenia kwalifikacji, a także wspieranie integracji i motywacji takich pracowników. .
Tegoroczna edycja została podzielona na dwie części: etap regionalny, wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny, w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2011.
W pierwszym etapie kapituły regionalne na podstawie nadesłanych materiałów dokonają analizy i wyłonią regionalnych laureatów w kategoriach:
• zatrudnienie chronione
• otwarty rynek pracy
• pracodawca nieprzedsiębiorca.
Zgłoszenia można składać do dnia 31 lipca 2011 roku. Regionalni zwycięzcy przejdą automatycznie do etapu centralnego konkursu. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 27 września 2011 roku, podczas Wielkiej Gali Lodołamaczy, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.