skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

11 lipca 2011, 13:12 Miłosz dla niewidomych

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca zaprasza media, biblioteki publiczne oraz osoby niewidome do wzięcia udziału w projekcie „Ważne słowa – biblioteka dzieł Miłosza dla niewidomych”. Projekt będzie realizowany od lipca do października 2011 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ideą projektu jest umożliwienie osobom niewidomym i słabowidzącym pełniejszego uczestnictwa w kulturze poprzez kontakt z literaturą Czesława Miłosza.
Osoby niewidome mają ograniczone możliwościami czytania książek drukowanych. Nasz projekt niweluje te bariery i pozwala w sposób jak dotychczas najpełniejszy zaprezentować spuściznę Czesława Miłosza osobom niewidomym.
Poszczególne etapy projektu tworzą spójną całość i są przeznaczone dla różnych grup odbiorców.
W ramach projektu przewidujemy:
- nagranie dziesięciu wybranych dzieł Czesława Miłosza
Do czytania książek zostaną zaproszeni wybitni aktorzy i lektorzy od lat współpracujący przy tworzeniu książek mówionych dla osób niewidomych. Ich profesjonalizm oraz kunszt aktorski pozwoli osobom niewidomym lepiej zrozumieć to, co chciał przekazać Czesław Miłosz. Książki będą dostępne dla osób niewidomych w listopadzie tego roku.
- nieodpłatne przekazanie nagranych książek do 60 bibliotek w całej Polsce
Nowatorską formą promocji czytelnictwa wśród osób niewidomych jest współpraca Stowarzyszenia z bibliotekami publicznymi i nieodpłatne przekazywanie im nagranych książek. W ramach projektu biblioteki będą mogły nieodpłatnie otrzymać 10 pozycji książkowych autorstwa Czesława Miłosza w wersji cyfrowej książki mówionej. Książki są zakodowane i można je odtwarzać na urządzeniach do odtwarzania książki mówionej z serii Czytak. Kodowanie książek stanowi ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym użytkowaniem.
Zapraszamy wszystkie biblioteki do zapoznania się z informacjami o formach współpracy na stronie www.stowarzyszenielarix.pl.
- organizację „Wieczoru z Miłoszem” i konferencji prasowej
Wszystkie osoby, którym bliska jest poezja Czesława Miłosza, przedstawicieli bibliotek oraz mediów zapraszamy 27 września o godz. 16:00 na „Wieczór z Miłoszem”. Będzie to wieczór wspomnień o Nobliście, a odbędzie się w Tyflogalerii Biblioteki Centralnej PZN. Podczas dwugodzinnego spotkania aktorzy – m. in. Elżbieta Kijowska i Wojciech Chorąży, będą interpretować poezję Noblisty. Będzie także okazja do wspomnień o Miłoszu opowiedzianych przez osoby, które znały go osobiście.
Zapraszamy na konferencję prasową, podczas której poinformujemy o działaniach podjętych w ramach projektu oraz o formach wspierania czytelnictwa osób niewidomych. Konferencja odbędzie się 27 września 2011 o godz. 15:00 w Tyflogalerii Biblioteki Centralnej PZN przy ul. Konwiktorskiej 7.