skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

1 lipca 2011, 11:41 PFRON będzie istniał do 2015 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uratowany do 1 stycznia 2015 roku - za takim rozwiązaniem opowiedziało się 54 posłów zasiadających w sejmowych komisjach Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny. I chociaż ostateczne decyzje zapadną dopiero podczas obrad Sejmu i Senatu, jest niemal pewne, że stanowisko połączonych komisji uzyska poparcie obu izb.
PFRON, zgodnie z przyjętą w 2009 roku ustawą o finansach publicznych, miał od 1 stycznia 2012 roku stracić osobowość prawną i stać się jedynie rachunkiem bankowym zarządzanym przez Ministra Pracy I Polityki Społecznej. Teraz posłowie opowiedzieli się jednak za odroczeniem na trzy lata wcześniej przyjętych rozwiązań.
Utrzymanie obecnej formuły PFRON-u zaproponowała Platforma Obywatelska. Uzasadniając takie stanowisko poseł Sławomir Piechota podkreślał, że obowiązujące obecnie przepisy uniemożliwiają sprawne przekształcenie PFRON, przejęcie jego obowiązków przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz przejęcie pracowników oddziałów funduszu przez samorządy województw. Realizacja przepisów nie byłaby możliwa także dlatego, że oddziały nie realizują zadań własnych, a jedynie czynności zlecone przez Zarząd PFRON. Marszałkowie województw przejęliby więc 300 pracowników, ale bez zadań, majątku i środków na finansowanie ich zatrudnienia. To zaś mogłoby doprowadzić do załamania działalności Funduszu, co najbardziej odczułyby osoby niepełnosprawne, ich pracodawcy i działające na ich rzecz organizacje pozarządowe. Wysokie byłyby też koszty wszystkich przekształceń - wyniosłyby one ok. 66 mln zł. Argumenty te przekonały wszystkich parlamentarzystów. Decyzja o pozostawieniu PFRON w obecnej formule podjęta została jednogłośnie.