skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

30 czerwca 2011, 05:22 Z Ludwikiem Braille'm do zjednoczonej Europy

Stowarzyszenie „De Facto” zachęca do udziału w projekcie umożliwiającym poznanie działalności Parlamentu Europejskiego. Wśród wielu zagadnień szczególnie eksponowane będą działania związane z problematyką niepełnosprawności. W ramach projektu przygotowane zostaną informacje o pracach Parlamentu Europejskiego, o przepisach prawnych istniejących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o funkcjonujących rozwiązaniach dotyczących praw osób niepełnosprawnych.
Informacje przesyłane będą w tekstowych plikach cyfrowych lub w plikach audio, za pośrednictwem Internetu lub pocztą tradycyjną nagrane na płytach CD.
W ramach projektu zorganizowane zostaną quizy z wiedzy o działalności Parlamentu Europejskiego. Dziesięciu laureatów pierwszych miejsc weźmie wiosną przyszłego roku udział w wyjeździe do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego. Koszty wyjazdu pokryje Stowarzyszenie „De Facto”. Osobom niewidomym zostanie zapewniona pomoc wolontariuszy.
Laureaci kolejnych dziesięciu miejsc w każdym quizie otrzymają cenne nagrody. Każdy z laureatów będzie mógł „skomponować” swoją nagrodę wybierając przedmioty ze specjalnych „koszyków” nagród.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej uedlaniepelnosprawnych@defacto.org.pl
Projekt jest finansowany z budżetu Parlamentu Europejskiego.