skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

31 lipca 2009, 14:28 Wystawa sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Najnowsze rozwiązania technologiczne dla osób niepełnosprawnych zebrane i prezentowane w jednym miejscu. Tak będzie w trakcie rozpoczynającej się 22 września II Międzynarodowej Konferencji "Edukacja dla Wszystkich" Spotkanie organizuje Uniwersytet Warszawski, a weźmie w nim udział blisko 200 osób reprezentujących środowiska i instytucje edukacyjne z Polski, krajów Unii Europejskiej oraz z całego świata. Wszystko odbędzie się w dniach 22-25 września 2009 roku.
Konferencji towarzyszyć będzie Wystawa Technologii Asystujących i Rozwiązań Adaptacyjnych dedykowanych osobom z różną niepełnosprawnością. Wystawcy mają zaprezentować najnowsze produkty, chcą też zorganizować specjalne warsztaty, które odbędą się w Centrum Komputerowym dla studentów niepełnosprawnych.
Wejść na wystawę będą mogli nie tylko uczestnicy konferencji, ale wszyscy zainteresowani
Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji:
http://www.disability.uw.edu.pl
Program konferencji znajduje się pod adresem:
http://www.disability.uw.edu.pl/edu4all2009/download/edu4all09_-_program_konferencji.doc