skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

25 października 2010, 21:59 Zrób coś dla siebie - szansa dla niewidomych Ślązaków

Zmotywowani, aktywni i gotowi podjąć pracę – tacy mają być beneficjenci projektu, jaki rusza właśnie na Śląsku. Do wzięcia udziału w przedsięwzięciu zapraszane są niewidome i słabowidzące osoby, chcące stworzyć sobie szansę "zaistnienia" na rynku pracy. Działaniami ma być objętych 80 osób, a partnerami w projekcie są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie i Okręg Śląski Polskiego Związku Niewidomych. Całość współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO.KL 2007 – 2013.
Osoby, które zgłoszą się do projektu, będą miały szansę wzięcia udziału w najróżniejszych szkoleniach, począwszy od czynności dnia codziennego, a skończywszy na specjalistycznych szkoleniach pomagających w odnalezieniu się na rynku pracy. W ramach zajęć prowadzone będą m.in. indywidualne szkolenia komputerowe o różnym stopniu zaawansowania, nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się, czynności dnia codziennego, jak również pisma Braille'a. Szkolenia rozpoczną się w lutym 2011 roku, rekrutacja rusza natomiast w listopadzie 2010r. i trwać będzie do stycznia 2011 roku.
Uczestnicy szkoleń za każdą godzinę odbytego wsparcia /szkolenia/ będą dostawać stypendium w postaci 4 zł brutto za godzinę szkolenia.
Docelowa grupa Uczestników Projektu to 80 osób, w tym : 10 bezrobotnych, 60 nieaktywnych zawodowo oraz 10 pracujących, którzy nie posiadają stałego zatrudnienia. W grupie tej, zachowując zasadę równości szans i płci ,
40% będą stanowili mężczyźni, a 60% kobiety. 60 procent spośród nich mają stanowić osoby w wieku powyżej 45 lat.
Wszyscy chcący uzyskać więcej informacji powinni kontaktować się z Biurem Projektu
w Jaworznie:
Biuro Projektu Lidera
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
Ul. Jagiellońska 9 / sekcja terenowa nr 4/ | 43-603 Jaworznie
Tel. +48 507 125 249
Osoba do Kontaktu : Patrycja Drobniak
e-mail : patrycja.drobniak@mops.jaworzno.pl
Biuro Projektu Partnera
Polski Związek Niewidomych Koło w Jaworznie
Ul. Dwornickiego 7 | 43-600 Jaworzno
Tel. +48 662 225 804
Osoba do Kontaktu : Jerzy Janas
e-mail : jaworzno@slaski.pzn.org.pl

Patrycja Drobniak
Koordynator Projektu