skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

15 października 2010, 10:54 Dzień Różnorodności w Złotych Tarasach

Dyskusje na temat równouprawnienia, lekcje języka migowego i esperanto, quizy, pokazy tańca na wózkach inwalidzkich, występy zespołów i kabaretów, wystawy fotograficzne - takie atrakcje czekają na nas już w najbliższą niedzielę (17 X) w Złotych Tarasach. Odbędzie się tam bowiem Dzień Różnorodności, impreza zorganizowana w ramach kampanii Komisji Europejskiej "Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji".
W obchodach weźmie udział prawie 20 instytucji, w tym przedstawiciele ministerstw i organizacji pozarządowych.
Podobne imprezy odbywają się w październiku w kilku miastach europejskich. Ich celem jest kształtowanie świadomości w kwestiach równouprawnienia i różnorodności oraz popularyzacja przepisów prawa antydyskryminacyjnego, a także zachęcanie uczestników do konfrontacji z własnymi poglądami i uprzedzeniami. Są także okazją do spotkania z organizacjami przeciwdziałającymi dyskryminacji.
Dzień Różnorodności organizowany jest w naszym kraju po raz pierwszy. Partnerem przy organizacji tego wydarzenia jest pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska. Z tego powodu imprezę postanowiły zbojkotować niektóre zaproszone do udziału organizacje, m.in. Stowarzyszenie Lambda Warszawa.