skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

16 lipca 2009, 13:50 Konkurs dla niewidomych i słabowidzących plastyków

Rozwijanie zainteresowań, inspirowanie do dalszej pracy artystycznej, wyzwalanie radości płynącej z procesu tworzenia dzieła oraz promocja twórczości osób niewidomych i słabowidzących w społeczeństwie - to najważniejsze cele kolejnej odsłony konkursu "Barwa i kształt dotyku". Organizatorem przedsięwzięcia jest, jak co roku, Krajowe Centrum Kultury Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach. W konkursie mogą brać udział osoby niewidome i słabowidzące, dla których środkiem artystycznego wyrazu są działania plastyczne.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do nadesłania 3-5 prac plastycznych (malarstwo, rzeźba, grafika i rysunek, tkanina, ceramika, techniki mieszane). Każda
praca winna być opatrzona na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko twórcy,tytuł pracy, adres, technika wykonania. Prace należy dostarczyć osobiście
lub nadesłać pocztą w terminie do dnia 28 września 2009 roku, na adres:
KRAJOWE CENTRUM KULTURY
POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH
25 - 033 KIELCE
UL. ŚCIEGIENNEGO 2
Oceny prac dokona specjalnie wybrana komisja artystyczna. Dzieła wyróżnione będą następnie eksponowane na wystawach na terenie całego kraju oraz w Galerii „Studio*
w Kielcach. Ta sama Rada Artystyczna przyzna nagrody za najlepszą autorską ekspozycję.
Ogłoszenie laureatów konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 grudnia 2009 r. w Kielcach podczas Biesiady Literackiej Niewidomych,
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Krajowego Centrum Kultury PZN.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac podczas przesyłek. Udział w konkursie jest równoważny ze zgodą na bezpłatne publikowanie
i reprodukowanie prac do celów promocyjnych Krajowego Centrum Kultury Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach. Wszelkich informacji o konkursie udziela
Patrycja Kalinowska pod numerem telefonu 041 362 06 15 lub 0413655190