skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

13 lipca 2009, 19:53 Darmowe połączenie ze światem

Choć wielu wyda się to nieprawdopodobne, między innymi osoby niepełnosprawne mają szansę dostać zupełnie za darmo komputer z dostępem do Internetu. Jest to możliwe dzięki działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013.
Program wymyślono, by wyrównywać szanse osób pozostających w gorszej sytuacji społecznej lub materialnej. Tym razem chodzi o to, by likwidować „wykluczenie cyfrowe” objawiające się „brakiem umiejętności swobodnego posługiwania się komputerem i poruszania się w Internecie”. Sprzęt ma trafić w sumie do 100 tysięcy polskich gospodarstw domowych, a pieniądze na ten cel będą pochodziły przede wszystkim z funduszy unijnych. Komputery trafią do osób, które zostaną zakwalifikowane do programu. Starać się o środki i zgłaszać kandydatów wymagających wsparcia mogą gminy. W działaniu dopuszczono współdziałanie kilku gmin w jednym projekcie, istnieje także możliwość współpracy samorządowców z organizacjami pozarządowymi.
Komputery z dostępem do Internetu, jak zapisano w unijnych dokumentach, mogą trafiać do osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, gospodarstw domowych o niskich dochodach, dzieci i młodzież uczących się, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, rodzin zastępczych oraz do podległych samorządowi jednostek: szkół, bibliotek i DPS-ów. Największe szanse na wsparcie mają ci, którzy nie mieli wcześniej internetu.
Program stworzono, ponieważ, jak uznali unijni urzędnicy, wykluczenie cyfrowe w naszych czasach prowadzi bardzo szybko do wykluczenia ze społeczeństwa. – Znajomość komputera i swobodne poruszanie się w Internecie to dzisiaj swoiste być albo nie być. Internet to kopalnia wiedzy – podkreślano wielokrotnie podczas konferencji otwierającej działanie 8.3. Konferencja odbyła się 6 lipca, a wzięli w niej udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.