skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

13 lipca 2009, 19:51 Artykuł 80 na Wiejskiej

Ma wśród niewidomych zagorzałych zwolenników i nie mniejsze grono przeciwników. O czym mowa? O artykule 80 kodeksu cywilnego, dla jednych – rozwiązaniu gwarantującym bezpieczeństwo prawne osobom z dysfunkcją wzroku; dla innych – przyczynie utrapień i dowodzie na bezsensowność legislacyjną. Artykuł, wzbudzający tyle kontrowersji, znalazł się ostatnio pod lupą posłów z Sejmowej Komisji Przyjazne Państwo.
Przypomnijmy brzmienie kontrowersyjnego przepisu, „Jeżeli osoba nie mogąca czytać ma złożyć oświadczenie woli na piśmie, oświadczenie
powinno być złożone w formie aktu notarialnego".
Ta szczególna forma wzbudza wśród osób niewidomych i słabowidzących najwięcej emocji.
Choć takie rozwiązanie zostało wprowadzone w celu ochrony interesów osób nie mogących samodzielnie czytać, to w dobie równego traktowania i nie dzielenia ludzi na sprawnych i niesprawnych, w opinii części naszego środowiska przepis jest całkowicie niepotrzebny.
Propozycję usunięcia omawianego artykułu z Kodeksu Cywilnego zgłosiła Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Ona też przygotowała stosowne uzasadnienie na obrady Komisji Przyjazne Państwo. Przedstawiciele Komisji, po zapoznaniu się z opinią FIRR oraz stanowiskiem biegłych prawników, skierowali projekt zmian do szczegółowego rozpatrzenia przez biuro legislacyjne Sejmu.