skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

2 lipca 2009, 21:06 Wybory dla niewidomych

W związku z toczącymi się pracami Komisji Sejmowej dotyczącymi procedury wyborczej dla osób z niepełnosprawnością Kierownictwo Polskiego Związku Niewidomych opracowało ankietę na ww. temat. Uprzejmie prosimy osoby niewidome i słabowidzące o jej wypełnienie. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o jej odesłanie na adres: jjancewicz@pzn.org.pl lub faksem: 0048 22 635 76 52. Dziękujemy!

ANkieta
1. Odpowiedz zaznaczając odpowiedni podpunkt, w której grupie wiekowej jesteś
a) wiek do 25 lat
b) wiek od 26-40 lat
c) wiek od 41 do 60 lat
d) wiek powyżej 60 lat
2. Odpowiedz zaznaczając odpowiedni podpunkt, gdzie zamieszkujesz
a) na wsi
b) w mieście poniżej 100 tys. mieszkańców
c) w mieście od 100 - do 300 tys. mieszkańców
d) w mieście powyżej 300 tys. mieszkańców
3. W jakim mieszkasz województwie ? ( napisz)


4. Czy samodzielnie czytasz czarny zwykły druk?( zaznacz)

TAK NIE

5. Czy posługujesz się pismem brajla ( zaznacz)
TAK NIE
6. Czy obecna ordynacja wyborcza ( do Sejmu, Parlamentu....) dyskryminuje osoby niewidome? ( zaznacz)
TAK NIE
7. Jakie zmiany powinny być wprowadzone do nowej ordynacji wyborczej? ( podkreśl wybrane)
a) ustanowienie instytucji pełnomocnika
b) wprowadzenie możliwości elektronicznego głosowania
c) zastosowanie odpowiednich szablonów do kart wyborczych
d) wprowadzenie kart wyborczych w zapisach brajla
e) wprowadzenie kart wyborczych zapisanych drukiem powiększonym
f) wprowadzenie urn wędrujących ( docieranie komisji wyborczych do niewidomego)
g) nie wprowadzać zmian
h) inne – (napisz jakie)