skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

12 marca 2020, 14:37 Powstał poradnik o dostępności

Na stronie poświęconej realizacji Programu Dostępność Plus opublikowano poradnik pt. „Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?”. Publikacja zawiera podpowiedzi, wskazówki, dobre rady, określa, w jakim zakresie podmiot jest zobowiązany ustawą, jakie zmiany powinien wprowadzić w swoim budynku i swojej działalności, pokazuje różne rozwiązania możliwe do zastosowania – wskazując jednocześnie ich zalety i wady, a nawet przybliżone koszty. W poradniku można także znaleźć elementarną wiedzę dotyczącą poszczególnych typów niepełnosprawności oraz wyjaśnienia nowych definicji wprowadzonych w ustawie o dostępności. Link do publikacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86240/Poradnik_do_ustawy.pdf.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej