skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

13 lutego 2020, 11:36 W Puławach sprzęt rehabilitacyjny wypożyczysz za darmo

Wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, krzesła sanitarne, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, kule łokciowe, laski – w Puławach te sprzęty można wypożyczyć zupełnie za darmo. W grudniu otwarto tam bezpłatną wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Za 60 tys. zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zakupił urządzenia, dzięki którym osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne mogą wracać do pełni zdrowia. To jedno z zadań projektu „Bezpieczna Przystań Vigor”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Sprzęt mogą wypożyczyć osoby mieszkające w Puławach, które:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne i przedstawią zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu,
  • utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania oraz osoby, u których wskazano na potrzebę korzystania ze sprzętu i mają zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu,
  • mają 60 lat i więcej.
Informację o tym, jakie dokumenty trzeba przedstawić, można znaleźć na stronie: http://www.mops.pulawy.pl/specjalistyczne-osrodki-wsparcia/dzienny-dom-pomocy-dla-osob-starszych/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego-i-wspomagajacego/wymagane-dokumenty/.

Wypożyczalnia mieści się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64. Można z niej skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. 81 458 67 72.