skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

30 stycznia 2020, 15:28 Podróże KolejLove

Chcesz znaleźć kogoś, kto pomoże Ci w podróży? Powstała platforma ułatwiająca kontakt pomiędzy osobą niepełnosprawną a osobą, która może asystować jej w podróży. Jeśli obydwoje podążają w tym samym kierunku i czasie, pojadą razem. Wystarczy zgłosić swój przejazd, klikając w odpowiednią zakładkę na stronie internetowej podrozekolejlove.pl.

Osoba niepełnosprawna, zwłaszcza w stopniu znacznym, często ma obawy przed jazdą koleją. Jak dostanie się z przystanku na peron dworca, jak wsiądzie z walizką, jak odnajdzie miejsce w wagonie? Przez to wyjazd może wzbudzać duży niepokój. Dzięki portalowi podrozekolejlove.pl jest szansa znaleźć kogoś, kto pomoże w tych czynnościach. Korzyść jest obopólna, ponieważ opiekun ma prawo do zakupu tańszego biletu, podróżując razem z niepełnosprawnym. Dokładny zakres wsparcia ustalany jest indywidualnie pomiędzy dwoma osobami poprzez czat dostępny na stronie internetowej.

Osoba niepełnosprawna, zainteresowana wsparciem w podróży, powinna mieć ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) lub równoważne: o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (wydane przez ZUS lub KRUS ) wraz z dokumentem ze zdjęciem lub/i legitymacją poświadczającą stopień niepełnosprawności. Może to być również orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ze względu na wzrok − 04-O (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
Osoba, która chce pomóc w trakcie podróży, powinna być pełnoletnia.