skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

28 października 2019, 10:34 Europejska strategia na rzecz osób niepełnosprawnych do konsultacji

Do 13 listopada br. obywatele, instytucje, podmioty i organizacje publiczne mogą zgłaszać uwagi do Europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020. Aby wziąć udział w konsultacjach, nie trzeba posiadać wcześniejszej wiedzy na temat wspomnianego dokumentu.

Europejska strategia na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020 określa cele i działania związane z wdrażaniem polityki dotyczącej niepełnosprawności na szczeblu unijnym. To główny dokument programowy Unii Europejskiej w dziedzinie niepełnosprawności. Mając na uwadze zbliżający się koniec Strategii w 2020 roku, Komisja Europejska ocenia jej wdrożenie w celu:

oceny sposobu wdrożenia Strategii,
zebrania informacji zwrotnych od zainteresowanych podmiotów, aby w lepszy i pełniejszy sposób konstruować przyszłe polityki z dziedziny niepełnosprawności.

Ankietę można uzupełnić na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationdisabilitystrategy?surveylanguage=PL