skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

3 września 2019, 15:47 Kto w tym roku zostanie Człowiekiem bez barier? Zgłoś swojego kandydata

Integracja już po raz 17. rozpoczyna poszukiwanie osób z niepełnosprawnością, które są aktywne na różnych polach, ale też bezinteresownie pomagają innym i mogą być wzorem do naśladowania dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności. Kandydata do konkursu „Człowiek bez barier 2019” może zgłosić każdy. Termin naboru zgłoszeń upływa 23 września 2019 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Korhnauser-Duda.

Zgłoszenie musi zawierać:

  • dane kandydata: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy;
  • dane Zgłaszającego: imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej Zgłaszającego, adres oraz telefon kontaktowy;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych) według załączonego formularza;
  • opis kandydata uzasadniający zgłoszenie, w szczególności jego osoby oraz działalności;
  • rekomendacje kandydatury od osób fizycznych lub prawnych;
  • aktualne zdjęcie kandydata w wersji elektronicznej;
  • zgodę kandydata na: udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu udziału w konkursie, nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją konkursu.
Regulamin konkursu: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/836736
Formularz zgłoszeniowy zawiera: miejsce na wpisanie danych kandydata i zgłaszającego, opis działań kandydata, rekomendacje, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku. Można go pobrać tutaj: http://www.niepelnosprawni.pl/files/nowe.niepelnosprawni.pl/public/2019/Konkurs_CBB_2019_formularz_zgloszeniowy.docx

Źródło: Integracja