skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

12 maja 2010, 06:21 VIII PRASKIE TARGI PRACY DLA OSÓB


19 maja 2010 w godz. 10? - 13?
Hala Sportowa „Siennicka”, Warszawa, ul. Siennicka 40

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. War-szawy po raz ósmy zaprasza na Praskie Targi Pracy dla Osób Niepeł-nosprawnych - niekomercyjne przedsięwzięcie mające wspomóc ak-tywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością.
Wystawcami na Targach są zarówno zakłady pracy chronionej, praco-dawcy z tzw. otwartego rynku pracy jak i pośrednicy specjalizujący się w wyszukiwaniu ofert dla osób o różnym stopniu niepełnosprawno-ści. Oprócz pracodawców zapraszamy również instytucje i organizacje działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. W tym roku spodziewamy się około 40 stoisk wystawienniczych z różnorodną ofer-tą skierowaną do osób odwiedzających.
W programie tegorocznych VIII Praskich Targów Pracy:
 oferty pracy dla osób niepełnosprawnych
 oferty szkoleń i programów aktywizujących
 konsultacje doradcy zawodowego ds. osób niepełnosprawnych
 poradnictwo w zakresie orzecznictwa
 porady socjalno-prawne
 poradnictwo dot. pomocy finansowej na założenie działalno-ści gospodarczej
 Przemysłowy Instytut Motoryzacji - prezentacja i pokazy możliwości dostosowania samochodów do potrzeb osób niepeł-nosprawnych
 „Zwierzęta w służbie osób z niepełnosprawnością”- prezen-tacje i pokazy Fundacji „Pomocna łapa”, „DOGIQ”, „Pies dla Stasia” oraz ……

Zapraszamy do odwiedzania stoisk wystawienniczych
Udział w Targach jest bezpłatny!
Dojazd autobusami linii: 102 i 115 do przystanku „Orzeł” oraz 123 do przystanku „Siennicka”