skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

13 sierpnia 2019, 15:27 Nie pracujesz? Zgłoś się do nowego projektu Okręgu Podlaskiego PZN!

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabowidzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Uczestnicy wezmą udział w kursach, warsztatach komputerowych, graficznych, telemarketingowych, a także indywidualnych zajęciach i konsultacjach ze specjalistami udzielającymi porad psychologicznych, rodzinnych, prawnych, obywatelskich, logopedycznych, tyflopedagogicznych, a także z kreowania wizerunku i radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Aby wziąć udział w projekcie, należy jednocześnie spełnić następujące warunki:

  • mieszkać na terenie województwa podlaskiego,
  • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym ze względu na dysfunkcję narządu wzroku,
  • mieć nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 65 lat (mężczyźni) lub 60 lat (kobiety),
  • być osobą nieaktywną zawodowo.

Co zyskujesz, uczestnicząc w projekcie?
  • bezpłatny udział w wyjazdowych warsztatach motywacyjnych i kompetencji społecznych,
  • indywidualne spotkania z mentorem, prawnikiem, specjalistą do spraw rodzinnych, doradcą zawodowym oraz innymi specjalistami,
  • indywidualne zajęcia z bezpiecznego poruszania się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i orientacji przestrzennej, w tym dla każdego biała laska,
  • bezpłatny udział w wyjazdowych szkoleniach komputerowych, kursach zawodowych, takich jak: używanie baz danych, podstawy projektowania i zarządzania stron WWW, grafika komputerowa, telemarketer, sekretarz/rka, pracownik obsługi biurowej,
  • dla osób zainteresowanych: udział w stażach zawodowych,
  • bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń.

Biuro projektu:
Okręg Podlaski PZN
ul. Biała 13/33
15-434 Białystok
tel. 85 732 43 83 lub 603 350 140
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Rafał Gawkowski.
Projekt: „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.