skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

12 sierpnia 2019, 13:14 Pierwszy standard dot. psów przewodników do konsultacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących standardów opracowanych w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, który jest współfinansowany ze środków POWER w ramach Działania 4.1. Polski Związek Niewidomych jest jednym z ekspertów w ramach tego projektu.

Celem projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników. Wypracowany system standardów będzie bazował na pięciu odrębnych standardach, które będą służyły budowie profesjonalnych szkół psów przewodników.

Do konsultacji przekazujemy pierwszy standard dotyczący systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników. Składają się na niego trzy dokumenty:

  • Hodowla oraz pozyskiwanie psów do szkolenia na psy przewodniki,
  • Szkolenie psów przewodników,
  • Zasady przekazywania psów przewodników osobom z niepełnosprawnością wzroku.
Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do standardów za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie "Formularza zgłaszania uwag", link: – na adres: projekty_ue@pfron.org.pl, z dopiskiem „Konsultacje – Psy Przewodniki” do dnia 19 sierpnia 2019 roku.

Link do formularza: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Pies_przewodnik/Dokumenty/formularz_konsultacje.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

Informacja na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konsultacje-dotyczace-standardow-opracowanych-w-ramach-projektu-budowa-kompleksowego-systemu-sz/

Elżbieta Oleksiak