skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

1 sierpnia 2019, 13:27 Napisz o brajlu i zgarnij atrakcyjne nagrody!

Polski Związek Niewidomych wspólnie z Europejską Unią Niewidomych serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 13. edycji Onkyo World Braille Essay Contest. Do 15 sierpnia można jeszcze wysyłać prace konkursowe.

Ten prestiżowy ogólnoświatowy konkurs literacki jest organizowany od 2007 r., aby promować korzystanie z alfabetu Braille’a – kluczowego dla osób niewidomych narzędzia w pozyskiwaniu informacji oraz ważnego środka umożliwiającego uczestniczenie w życiu społecznym. Fundatorami atrakcyjnych nagród w konkursie są firma ONKYO oraz brajlowskie wydanie japońskiego dziennika „Mainichi”.
Tematem prac konkursowych mogą być takie zagadnienia, jak:

 • „Rola pisma Braille’a w życiu społecznym, politycznym, itp.”
 • „Jak żyć z brajlem”
 • „Zabawne wydarzenia związane z pismem punktowym”
 • „Jaka będzie przyszłość pisma Braille’a”
 • „Zalety i wady pisma Braile’a w porównaniu z pismem zwykłym lub mową syntetyczną”
 • „Brajl w sztuce i muzyce”
 • „Brajl a nowoczesne technologie”.
Powyższa lista nie jest jednak zamknięta. Organizatorzy serdecznie zachęcają do poruszania innych ciekawych wątków i wykazywania się kreatywnością w swoich pracach.

Zasady konkursu

Do konkursu można zgłaszać jedynie własne, autorskie prace, napisane w dowolnej formie literackiej (wiersza, felietonu, eseju, wywiadu, a nawet listu). Mogą w nim wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek, także osoby widzące, np. nauczyciele, instruktorzy Braille’a. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 25 r.ż. oraz osoby powyżej 25 r.ż.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby piszące zawodowo do ogólnodostępnych mediów. Laureaci pierwszej nagrody również nie mogą składać swoich prac w ciągu trzech lat od jej przyznania. Nie można ponownie składać prac nadsyłanych w poprzednich latach.

Zgłaszane teksty powinny być napisane w języku angielskim lub polskim. Polskojęzyczne prace powinny mieć od 800 i nie przekraczać 1000 słów (z tolerancją do 10%). W wyjątkowych wypadkach prace krótsze niż 800 słów będą brane pod uwagę.

Zgłoszenia:

Autorskie prace w języku polskim lub angielskim należy przesłać do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w formie elektronicznej, na adres prezes@pzn.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2019 r.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „konkurs o brajlu”.
Nadesłana praca (wyłącznie w formie elektronicznej) powinna przed tytułem zawierać takie informacje, jak:
 • imię i nazwisko autora, płeć, wiek;
 • kraj;
 • nazwę organizacji członkowskiej EBU, która zgłasza pracę do konkursu (Polski Związek Niewidomych);
 • liczbę słów tekstu napisanego w języku ojczystym.
Teksty nie mogą być wysłane w formie skanu.

Specjalnie powołany zespół wybierze maksymalnie 5 najlepszych prac, które zostaną przetłumaczone na angielski i przesłane organizatorom.

Dodatkowe informacje
Biorąc udział w konkursie, autorzy przekazują prawa autorskie do swoich tekstów, a także wyrażają zgodę na ich ewentualne opublikowanie. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do przesłania swojej fotografii, a także do wyrażenia zgody na publikację wizerunku na stronach EBU i w drukowanych publikacjach.

Nagrody i wyróżnienia:
 • najlepsza praca – 2000 USD,
 • druga nagroda w kategorii dzieci i młodzież do 25 lat – 1000 USD,
 • druga nagroda w kategorii osoby dorosłe powyżej 25 r.ż. – 1000 USD,
 • trzecia nagroda – po dwie prace w każdej z kategorii mogą otrzymać nagrodę w wysokości 500 USD każda.
Więcej informacji, zasady i harmonogram, a także prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można znaleźć na stronie: http://www.euroblind.org.