skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

7 maja 2010, 08:25 Zaproszenie na warsztaty Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Zarząd Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w warsztatach i dyskusji na temat projektu strategicznych zmian polityki społecznej rządu na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbędzie się 14 maja 2010 r. Poniżej szczegółowy program. Ilość miejsc ograniczona. Niezbędne jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 12 maja 2010 r. pod numerem telefonu 608 02 77 92 lub emailowo: biuro@koalicjaon.org.pl. Za sprawy organizacyjne odpowiada Anna Stępniewska, koordynator biura Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

„RAZEM SILNIEJSI – BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
Spotkanie i warsztaty członków Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Warszawa, 14 maja 2010 r.
Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a (parter)

Program spotkania:
10:30 – 11:00 rejestracja uczestników, poczęstunek
11:00 – 11:15 otwarcie spotkania i przywitanie uczestników, informacja o bieżącej pracy Koalicji – Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
11:15 – 11:30 Standardy i modele jakości usług dla osób niepełnosprawnych w UE w świetle działalności EASPD– Luke Zelderloo, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Świadczeniodawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych (EASPD)
11.30 – 12:15 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych a system orzekania o niepełnosprawności w krajach UE - Luke Zelderloo
12:15 – 13:00 Dyskusja – prowadzenie: Piotr Pawłowski, wiceprezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 14:15 Strategiczne zmiany w polityce społecznej rządu wpływające na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w Polsce – dyskusja z udziałem Teresy Hernik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Krzysztofa Kosińskiego – Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
14:15 – 14:55 Problematyka finansowania organizacji zrzeszonych w Koalicji – wymiana doświadczeń, prowadzenie: Magdalena Bojarska, wiceprezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
14:55 – 15:00 Podsumowanie – Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Koalicji na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
15:00 zakończenie

Spotkanie i warsztaty są realizowane w ramach projektu pt.: „Razem silniejsi – budowanie Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (PO FIO)