skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

26 lipca 2019, 12:17 Śpiewasz? Weź udział w przeglądzie piosenki w Turku

19 października odbędzie się kolejna, 26 już edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących „Widzieć Inaczej” o Nagrodę Burmistrza Miasta Turek. Właśnie ruszyły zgłoszenia. Poniżej kilka słów od organizatorów.

Celem przeglądu jest wymiana doświadczeń artystycznych, prezentacja dorobku i dokonań artystycznych. Spotkanie i wspólna zabawa uczestników konkursu.

Uczestnicy:
Soliści i zespoły artystyczne, których członkami są osoby niewidome i słabowidzące.

Warunki uczestnictwa:
Zespoły zgłaszają programy nieprezentowane w poprzednich przeglądach. Zarówno zespoły, jak i soliści przygotowują program artystyczny nie dłuższy niż 10 minut. Zespoły i soliści przesyłają kartę zgłoszenia oraz informację o zespole i osiągnięciach do dnia 30 września 2019 r. na adres: Miejski Dom Kultury w Turku, ul.Kościuszki 13 62–700 Turek; tel. 63 280 00 20, fax 63 280 00 22, e-mail: mdk@turek.net.pl. Liczyć się będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Kartę uczestnictwa można znaleźć tu: http://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/Karta-uczestnictwa-XXVI-Ogólnopolski-Przegląd-Twórczości-Osób-Niewidomych-i-Słabowidzących-WIDZIEĆ-INACZEJ.doc, oświadczenie http://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/Oświadczenie.doc, regulamin konkursu: http://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/Regulamin-XXVI-Ogólnopolski-Przegląd-Twórczości-Muzycznej-Osób-Niewidomych-i-Słabowidzacych-WIDZIEĆ-INACZEJ.doc.

Koszty związane z organizacją imprezy oraz koszt jednego noclegu (30 zł od osoby) pokrywają organizatorzy. Nocleg: Hostel „Barbórka”, ul. Legionów Polskich 8. Rezerwacja pod numerem tel. 63 280 00 20. Organizatorzy zapewniają obiad uczestnikom.

Przegląd odbywać się będzie w dwóch etapach:
godz. 9.30 – prezentacje konkursowe
godz. 16.00 – koncert galowy.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

Ocena i nagrody:
Występy zespołów i solistów oceniać będzie jury złożone ze specjalistów, powołane przez organizatorów. Kryteria oceny: dobór repertuaru, wykonanie, ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:

  • Nagroda Główna Burmistrza Turku – 1500 zł.
  • Ponadto jury przyzna nagrody I, II, III oraz wyróżnienia.
  • Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa.
  • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Spotkajmy się w Turku!

Termin imprezy: 19 października 2019 r.
Miejsce: Miejski Dom Kultury w Turku