skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

24 lipca 2019, 12:48 Finał cyklu koncertów w ciemności

W poniedziałek, 22 lipca, w siedzibie PZN odbyło się spotkanie z organizatorami koncertów w ciemności – przedstawicielami Santander Bank Polska, Funduszu Polfund oraz Filharmonii Śląskiej. Celem wydarzenia było podsumowanie koncertów, które odbywały się w 11 miastach Polski, i przekazanie kwoty ze zbiórki na rzecz organizacji, jaka towarzyszyła akcji.

Anna Woźniak-Szymańska, Prezes ZG PZN  uroczyście powitała organizatorów cyklu koncertów – Marzenę Atkielską, Prezes Fundacji Santander Bank Polska, Małgorzatę  Tomaszewską z Santander Bank Polska, Katarzynę Kubień z Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A oraz Elżbietę Huzior z Filharmonii Śląskiej.

− W imieniu kierownictwa PZN i osób niewidomych chciałabym podziękować organizatorom za wspaniałą inicjatywę. Każde działanie, które mówi o tym, jakie problemy mają osoby niewidome i słabowidzące, jest cenne. Dzięki tym koncertom osoby widzące mogły doświadczyć, jak żyje się w ciemności lub świecie za mgłą, jak trudno funkcjonuje się, mając poważne problemy ze wzrokiem – mówiła Prezes ZG PZN.

O swoich wrażeniach z koncertu w ciemności w Warszawie opowiedziała też Małgorzata Pacholec, dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN. – Miałam poczucie, że uczestniczę w czymś wyjątkowym. Koncert odbywał się w atmosferze niezwykłego szacunku do osób niewidomych. To było nobilitujące doświadczenie.

Pani Prezes wręczyła organizatorom koncertów certyfikaty wdzięczności: „Dzięki ludziom dobrej woli możemy wspólnie budować lepszy świat. Głęboko wierzymy, że to dobro powróci do Państwa” – m.in. takie słowa zawierał ich tekst.

Marzena Atkielska, Małgorzata Tomaszewska i Adam Wesołowski, dyrektor Filharmonii Śląskiej, zostali wyróżnieni odznaką i tytułem Przyjaciel Niewidomych:„Nie ten jest przyjacielem, kto współczuje, a ten kto pomaga”, Thomas Fuller – tak brzmiał fragment tekstu dyplomu.

Prezes Fundacji Santander Bank Polska również zabrała głos. – Koncerty nie byłyby tak piękne i wzniosłe, gdyby nie decyzja, że na imprezie przedstawiciele PZN opowiedzą słuchaczom o życiu osób z dysfunkcją wzroku, o ich doświadczeniach i trudnościach. Te słowa, które od was usłyszeliśmy, to była dla nas największa nagroda. Pokazały nam nową perspektywę, jakiej do tej pory nie znaliśmy.

Następnie Marzena Atkielska przekazała na ręce Prezes ZG PZN czek na kwotę 40 000 zł, jaka została zebrana na rzecz organizacji w trakcie trwania akcji.

– Bardzo dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do dalszej współpracy – powiedziała na zakończenie spotkania Anna Woźniak-Szymańska.

Koncerty odbyły się w okresie od 7 do 25 czerwca w następujących miastach: Krakowie, Bydgoszczy, Białymstoku, Legnicy, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Zielonej Górze i Poznaniu. Podczas nich wystąpili muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej oraz Śląskiej Orkiestry Kameralnej wraz z gwiazdami, takimi jak m.in. Waldemar Malicki, Krzesimir Dębski, Carmen Giannattasio, Anna Jurksztowicz.