skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

2 lipca 2019, 14:16 Edukować od najmłodszych lat

Stworzenie standardów, systemu finansowania i integrowanie różnych nurtów poradnictwa, edukacja prawna obywateli – to tematy poruszane na wczorajszym Kongresie Poradnictwa. Wydarzenie było organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.

Polacy często zgłaszają się po pomoc zbyt późno, kiedy już niewiele można zrobić. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, wiedza obywateli o dostępnych formach pomocy jest niewystarczająca – podkreślali eksperci podczas paneli dyskusyjnych. Należy zwiększać świadomość prawną społeczeństwa. Dobrą praktyką byłaby edukacja dzieci i młodzieży już na etapie szkoły podstawowej. Inne rozwiązania, które miałyby zwiększyć wiedzę społeczeństwa na temat dostępnych form pomocy, to: utworzenie zintegrowanej bazy usług poradniczych czy systemu łatwej informacji (mapa poradnictwa prawnego).

– Brak świadomości, że można przyjść po poradę wcześniej – zanim czegoś się dokona albo na samym początku, gdy pojawia się problem. Jest to – obawiam się – jedną z większych bolączek całego systemu. A mianowicie właśnie to, że ludzie nie działają w sposób – nazwijmy to – profilaktyczny. Czyli nie przychodzą, zanim dojdzie do szkody – mówił Prezydent RP, Andrzej Duda. – Wydaje mi się, że prowadzenie polityki informacyjnej jest czymś niezwykle ważnym i jest to jeden z tych elementów – gdy mówimy o szeroko pojętym poradnictwie – na które powinniśmy postawić – podkreślał.

Innym problemem jest sposób finansowania tego typu usług. To oczywiste, że nie wszyscy obywatele są w stanie pokryć koszty uzyskanych porad. Zdaniem Prezydenta należy opracować taki system pomocy, który umożliwiałby nieodpłatne korzystanie z różnych typów poradnictwa.

– Oczywiście profesjonalnej porady – jak tutaj już szereg osób zauważyło – nie da się de facto świadczyć za darmo, świat tak nie funkcjonuje. To zawsze w jakimś stopniu jest usługa, która kosztuje. Pytanie: kto ma pokryć jej koszty? Uważam, że rzeczywiście te koszty przede wszystkim powinien pokryć jakiś system pomocy. Bo jeżeli ktoś chce skorzystać z odpłatnej porady, pójdzie sobie do gabinetu – psychologicznego, psychiatrycznego czy do kancelarii prawniczej – i tam tę poradę za pieniądze uzyska. Jeżeli na to go stać, nie jest to problem – dodał Prezydent.

Również organizacje pozarządowe świadczą usługi poradnicze, doradcy często pracują tam jako wolontariusze. Program wsparcia finansowego powinien objąć także i te podmioty. Prace programowe w tym zakresie podejmie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.