skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

11 kwietnia 2019, 14:23 Nowe i zmodernizowane pracownie w bydgoskim SOSW

19 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dostawę wyspecjalizowanego wyposażenia tyfloinformatycznego dla uczniów i nauczycieli Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Nowoczesny sprzęt komputerowy i specjalistyczne pomoce dydaktyczne o wartości blisko 701 tys. złotych dostarczy firma Altix.

W ramach marszałkowskiego projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego utworzono dwie nowe pracownie dla zawodów kelnera w technikum oraz florysty w Specjalnej Szkole Policealnej. Ponadto zmodernizowano pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji. Do Ośrodka trafi m.in. specjalistyczne oprogramowanie, drukarki brajlowskie, lupy elektroniczne, mówiące wagi kuchenne czy monitory brajlowskie.
W bydgoskim Ośrodku uczy się ponad 400 uczniów niewidomych, słabowidzących, głuchoniewidomych oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i składa się z dwóch komponentów: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.