skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

21 listopada 2018, 12:44 Kilka uwag o dostępności

5 listopada br. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie Rady ds. Dostępności w ramach szerokiego porozumienia na rzecz umiejętności cyfrowych (SPRUC). Organizatorem wydarzenia był resort cyfryzacji i Fundacja Widzialni.

Uczestników spotkania przywitał minister cyfryzacji Marek Zagórski, który nakreślił plany na przyszłość, a także odniósł się do przygotowywanej obecnie ustawy poprawiającej dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych. Zagórski zwrócił uwagę przede wszystkim na przyszłe działania, takie, jak m.in. większa integracja portalu Obywatel.gov.pl ze wszystkimi ministerstwami, dodanie nowych funkcji do portalu i zmiany w funkcjonowaniu profilu zaufanego. Oczywiście wszystkie te działania, których realizacja planowana jest na koniec tego i pierwszą połowę przyszłego roku, będą uwzględniały potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Włodzimierz Marciński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a także inicjator SPRUC, dodał, że duży potencjał drzemie w sztucznej inteligencji, która może przyczynić się do poprawy dostępności w Polsce. Temat rozwinął Maciej Ossowski z Kogifi, który skupił się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz osób z indywidualnymi potrzebami. Zdaniem Ossowskiego sztuczna inteligencja znacząco poprawia jakość ich życia, skraca czas potrzebny na niektóre czynności, a urządzenia takie, jak interaktywny głośnik, ułatwia życie nie tylko osobom z niepełnosprawnościami. Telemedycyna to kolejne zagadnienie poruszone przez przedstawicielkę jednej z prywatnych przychodni. Zdaniem Patrycji Wizińskiej-Sochy, jest ona wykorzystywane przez nieliczne prywatne ośrodki zdrowia, mimo że zgodnie z prawem można z niej korzystać w Polsce już od końca 2015 r. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych i krajach zachodniej Europy telemedycyna powoli staje się normą. Zastosowanie zdalnego leczenia pozwala na oszczędności, skraca kolejki do lekarzy, umożliwia wykonanie niektórych prostych badań w domu. Niestety, zarówno pacjenci, jak i lekarze mają ograniczone zaufanie do zdalnej diagnostyki i leczenia. Najlepszym przykładem tego zjawiska mogą być problemy z wdrażaniem elektronicznych zwolnień, które staną się obowiązkowe od grudnia tego roku.
Ekspert ds. dostępności
Fundacja Widzialni podjęła starania, by uregulować kwestię kwalifikacji eksperta ds. dostępności. O sposobach przyznawania kwalifikacji państwowych mówiły prof. dr hab. Jolanta Szempruch oraz Emilia Danowska-Florczyk z Instytutu Badań Edukacyjnych. W swoim wystąpieniu nakreśliły drogę uznania danej dziedziny i wpisania jej do rejestru kwalifikacji państwowych. Uznanie dostępności cyfrowej stanowi problem, bo brakuje ekspertów, którzy mogą uczyć przyszłych studentów o dostępności Internetu dla osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem obu pań kwalifikacje dostępności cyfrowej powinny być przyznawane przez wyznaczoną jednostkę albo inne podmioty realizujące podobne zadania.

Adam Pietrasiewicz z Ministerstwa Cyfryzacji omówił stan prac nad ustawą o dostępności Internetu i aplikacji mobilnych. Przypominamy, że projekt tego aktu prawnego skierowano do konsultacji w lipcu br., a o założeniach ustawy pisaliśmy w informacji pt. „W stronę dostępności” opublikowanej w Biuletynie Informacyjnym Pochodni nr 14 (181), lipiec 2018. Główny specjalista ds. dostępności w resorcie cyfryzacji stwierdził, że w trakcie konsultacji wpłynęło wiele uwag. Niektóre z nich to propozycje dodania lub usunięcia konkretnych zapisów, inne zaś miały na celu doprecyzowanie pojęć. Wyżej wymieniony dokument ma być niebawem przekazany do Rady Ministrów, a później do parlamentu. Zapisy gwarantujące dostępność nowo tworzonych stron internetowych będą obowiązywać od 23 września 2019 r., a już istniejące strony internetowe powinny być dostępne do 23 września 2020 r. Użytkownicy aplikacji mobilnych instytucji publicznych będą musieli trochę poczekać, bo staną się one dostępne dopiero od 23 czerwca 2021 r.
Jak badać strony
Końcowa część spotkania to dyskusja o metodologii badania dostępności stron internetowych. Organizacja Akces Lab zaproponowała badanie ankietowe danej strony, ale przedstawiciele Fundacji Widzialni wyrazili sprzeciw, podkreślając jednocześnie, że powinno się badać strony nieco szerzej. I choć obie metody opierają się na założeniach WCAG 2.0, to warto przy ustalaniu kwalifikacji dostępności cyfrowej zadbać o to, by metodologia badania stron internetowych została wspólnie opracowana. Resort cyfryzacji zamierza podjąć kroki, by ustalona metodologia badania była uzupełnieniem przygotowywanej ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych.