skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

22 października 2018, 11:16 Włączmy się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości

We wrześniu prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska uczestniczyła w kolejnym spotkaniu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Prezes PZN jest członkiem tego komitetu od początku jego działalności.

Wszyscy, którym bliska jest idea odzyskania niepodległości, mogą aktywnie włączyć się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości i ubiegać się o logo obchodów „Niepodległa”, którego dysponentem jest Biuro Programu „Niepodległa” – Komitet zachęca do upowszechniania go jako symbolu obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP. O logo można ubiegać się poprzez formularz na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/logo/.
Organizatorzy wydarzeń mogą też ubiegać się o przyznanie Patronatu Narodowego Prezydenta RP Andrzeja Dudy dedykowanego wszelkim przedsięwzięciom, służącym godnemu upamiętnieniu niepodległościowego czynu i nadaniu jak najbardziej wspólnotowego i powszechnego charakteru jubileuszowym uroczystościom, których kalendarium będzie zamieszczone na stronie: prezydent.pl i na stronie: niepodlegla.gov.pl.