skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

4 października 2018, 11:44 Pomocne oko

Pracownicy PZN wzięli udział w webinarium w ramach projektu „Pomocne Oko” Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Dotyczyło ono utworzonej przez FIRR usługi opartej na narzędziu informatycznym – „Pomocne Oko”, które jest zdalnym wsparciem osób z niepełnosprawnością wzroku. Podczas webinarium zostały omówione kluczowe aspekty dotyczące wdrażania usługi.

Osoba, która miałaby udzielać pomocy poprzez aplikację „Pomocne Oko”, zatrudniona powinna być w instytucji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością, mieć ukończone 18 lat i posiadać minimum średnie wykształcenie (preferowana jest znajomość języka angielskiego). Zakład pracy może zgłosić takiego pracownika, który podpisze umowę z FIRR i w ramach swoich godzin pracy będzie zdalnie udzielać pomocy osobom z problemami wzrokowymi potrzebującym pomocy.
Osoba będąca użytkownikiem aplikacji tworzy konto, loguje się do aplikacji i czeka na zgłoszenie się pracownika, który udzieli wsparcia poprzez przeczytanie ogłoszenia, recepty, dokumentów, pomoże w orientacji w przestrzeni itp. Użycie aplikacji polega na odbyciu wideorozmowy, podczas której można skierować kamerę telefonu na dany obiekt, dokument lub przestrzeń, w której znajduje się użytkownik.
Projekt „Pomocne Oko”
https://www.pomocneoko.firr.org.pl/
Osoba do kontaktów roboczych:
Anna Rozborska
anna.rozborska@firr.org.pl
Tel: 663 883 334

Sylwia Mańkowska