skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

20 września 2018, 14:51 Wzrost renty socjalnej od września

Od 1 września kwota renty socjalnej wzrasta o 132,94 zł netto. ZUS wypłaci też wyrównanie od czerwca 2018 r.

Od września br. renta socjalna wynosi 1029,80 zł brutto (878,12 zł netto). Oznacza to, że otrzymywana przez rencistów kwota wzrośnie o 132,94 zł netto miesięcznie. Poprzednio kwota renty wynosiła 865,03 zł brutto (745,18 zł netto).
Renciści socjalni otrzymają też wyrównanie, począwszy od czerwca tego roku. Dla osoby, która miała wypłacaną rentę w czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku, wyrównanie wyniesie 494,31 zł brutto.
Podwyższenie wysokości świadczenia ma związek z wejściem w życie nowelizacji ustawy o rencie socjalnej z 9 maja 2018 r. Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość renty socjalnej ma być równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a ta wynosi obecnie 1029,80 zł brutto.
Renta zostanie podwyższona z urzędu, nie trzeba więc składać w tej sprawie żadnych wniosków. Podwyżka obejmuje także wyrównanie od czerwca.
Rentę socjalną można łączyć z rentą rodzinną. Należy pamiętać, że wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 2059,60 zł (brutto). W pierwszej kolejności wypłacana jest renta rodzinna, różnicę do kwoty 2059,60 zł uzupełnia się z renty socjalnej.
(źródło: niepelnosprawni.pl)