skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

19 września 2018, 12:53 Ponad barierami, ponad granicami

Szansa na nowe znajomości, poprawę kompetencji językowych, a przede wszystkim okazja, by nauczyć się czegoś nowego, uwierzyć w swoje możliwości i poznać osoby w podobnej sytuacji. Taką okazję osobom z Polski, Austrii i Belgii dał projekt realizowany m.in. przez PZN „Ponad barierami, ponad granicami”, który niedawno się zakończył.

Projekt „Ponad barierami, ponad granicami”, realizowany od 1.11.2016 r. do 30.06.2018 r., był odpowiedzią na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, młodych i starszych, które posiadały braki w zakresie umiejętności podstawowych i innych kluczowych kompetencji. W ramach projektu dorośli słuchacze w przyjaznej atmosferze i w odpowiednich warunkach uczestniczyli w procesie uczenia się przez całe życie, w wymianie międzypokoleniowej i międzykulturowej.
Głównym celem projektu była wymiana dobrych praktyk i doświadczeń, prowadząca do opracowania i wdrożenia skutecznej oferty na rzecz poprawy umiejętności podstawowych i innych kluczowych kompetencji uczestników projektu oraz innych osób korzystających z jego rezultatów oraz prowadząca do doskonalenia i poszerzania wysokiej jakości oferty uczenia się. Grupą docelową prowadzonych w ramach projektu działań byli dorośli słuchacze – osoby z dysfunkcją wzroku, niewidome i słabowidzące, w wieku 50+ oraz osoby młode (wiek 18–30). W projekcie wzięły udział 3 organizacje działające na rzecz osób z dysfunkcją wzroku – Polski Związek Niewidomych, Austrian Federation of the Blind and Partially Sighted oraz organizacja VIEWS International z Belgii. W
projekcie wzięło udział 10 osób z Austrii, 10 osób z Belgii i 11 osób z Polski (w trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana jednego uczestnika z Polski).
Wszystkie organizacje biorące udział w projekcie na co dzień zajmują się działaniami, których celem jest poprawa jakości życia osób z dysfunkcją wzroku w różnych jego aspektach. Z uwagi na dysfunkcję wzroku uczestników projektu podczas 5-dniowych szkoleń wyjazdowych towarzyszyli im przewodnicy/asystenci, średnio 4 osoby na grupę 10 osobową.
Działania projektu, skierowane do osób z dysfunkcją wzroku z różnych grup wiekowych, obejmowały:
– szkolenia krajowe w ramach mobilności łączonych w Polsce, w Belgii i w Austrii,
– trzy 5-dniowe szkolenia odbywające się sukcesywnie w Polsce, w Belgii i w Austrii.
Podczas szkoleń uczestnicy projektu, osoby niewidome, nowo ociemniałe i słabowidzące miały okazję do uzupełniania różnorodnych umiejętności podstawowych i kluczowych. Nauka odbywała się przy zastosowaniu różnych technik i pomocy dydaktycznych dostępnych dla osób niewidomych (np. brajl, kubarytmy). W ramach projektu osoby z dwóch grup wiekowych uczyły się od siebie nawzajem, były dla siebie edukatorami. Osoby w wieku 50+ mające trudności w obszarze umiejętności cyfrowych (obsługa komputera, obsługa telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych) nabywały te umiejętności od młodych uczestników, natomiast osoby młode opanowywały umiejętności związane z czynnościami życia codziennego (np. gotowanie, składanie ubrań, dbanie o mieszkanie, zajmowanie się dziećmi). Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy wymieniali się doświadczeniami np. z zakresu edukacji dostępnej dla osób niewidomych, z zakresu rynku pracy, z zakresu sportu i kultury dostępnych dla niewidomych.
Dzięki temu, że projekt realizowany był w partnerstwie międzynarodowym i z wykorzystaniem mobilności łączonych (szkolenie w Warszawie, w Wiedniu i w Liège oraz szkolenia krajowe i przez Skype'a), dorośli słuchacze byli bardziej zmotywowani, proces nauki był dla nich bardziej atrakcyjny i przez to bardziej skuteczny.
Uczestnicy projektu, dzięki udziałowi w projekcie, przede wszystkim nabyli konkretne umiejętności z obszaru umiejętności podstawowych i kluczowych (liczenie, czytanie, pisanie). Ponadto zdobyli konkretne umiejętności z zakresu czynności życia codziennego (np. gotowanie, układanie ubrań, sprzątanie mieszkania itp.) oraz w obszarze umiejętności cyfrowych – obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych. Ponadto uczestnicy projektu – dorośli słuchacze – dzięki działaniom związanym z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami nabrali nawyku uczenia się i są zainteresowani dalszym rozwojem osobistym. Dzięki zmianie postaw zwiększyła się jakość życia tych osób, uczestnicy stali się osobami bardziej aktywnymi społecznie. Uczestnicy projektu nabrali pewności siebie, bardziej wierzą w swoje możliwości, mają większe poczucie własnej sprawczości. Działania i rezultaty zostały opisane w czasopismach wydawanych przez organizacje uczestniczące w projekcie, w formatach dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku, dzięki czemu informacja o projekcie dotarła do wielu osób z dysfunkcją wzroku nie tylko w krajach uczestniczących w projekcie. Informacje o projekcie zostały przekazane do Europejskiej Unii Niewidomych. VIEWS International uczestnicząca w projekcie jest organizacją o zasięgu europejskim, zatem informacja o działaniach i rezultatach projektu została upowszechniona bardzo szerokiemu gronu odbiorców. Projekt ten może być inspiracją do działań dla innych organizacji. To strategiczne partnerstwo udowodniło, że oferta edukacyjna dla osób z dysfunkcją wzroku może mieć lepszą jakość, skuteczność i większą atrakcyjność dla dorosłych słuchaczy.
W ramach projektu powstały 3 publikacje: nauka samodzielnego podpisywania się, poradnik makijażu oraz jak uczyć mowy ciała osoby niewidome. Publikacje można pobrać ze strony: http://pzn.org.pl/ponad-barierami-i-granicami/produkty/.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://pzn.org.pl/ponad-barierami-i-granicami/, gdzie znajdą Państwo inne ciekawe informacje o projekcie, w tym zdjęcia i świadectwa uczestników. Niech będą one inspiracją do dalszych działań.