skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

23 lipca 2018, 11:54 Kujawsko-pomorskie w trosce o seniorów

Teleopieka domowa to nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych będąca częścią marszałkowskiego programu dedykowanego seniorom w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwsze bransoletki, na których oparty jest system przywoływania pomocy, przekazał uczestnikom programu 3 lipca marszałek Piotr Całbecki. System już ruszył. Program będzie rozszerzany i kontynuowany.

- Co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Teleopieka oznacza dla nich bezpieczeństwo i jednocześnie zachowanie niezależności, a dla rodzin możliwość kontynuowania pracy zawodowej i wypełniania innych obowiązków ze świadomością, że rodzice czy dziadkowie są pod opieką. Otwieramy nowy rozdział w organizacji opieki nad niesamodzielnymi seniorami – podkreśla marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, który podjął już decyzję o rozszerzeniu i kontynuowaniu programu.
Zainteresowani proszeni są o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, tel. 56 657 14 69. Informację zwrotną otrzymają Państwo, gdy ruszy kolejny nabór wniosków.

Rozwiązania tego typu stosowane są szeroko za naszą zachodnią granicą, w Polsce dopiero raczkują. Pilotażowy system opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Objętych nim będzie 55 starszych osób w całym regionie. Uczestnicy muszą dostarczyć m.in. przygotowaną przez lekarza informację o stanie zdrowia i przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach, alergiach.
Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach, które seniorzy będą stale nosić na ręce. Wciśnięcie przycisku alarmowego uruchamia pomoc. Najpierw z podopiecznym próbuje się skontaktować opiekun z centrum operacyjnego. Stosownie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę ratunkową. Bransoletki te zostały też wyposażone w czujnik upadku, licznik kroków, pomiar tętna oraz geolokalizację (wyłącznie na prośbę osoby starszej; użycie tej funkcji zostanie zabezpieczone za pomocą jednorazowych haseł dostępowych). Niepokojące wskazania tych parametrów spowodują alert w centrum operacyjnym i podjęcie odpowiednich działań przez dyżurujące tam osoby. Wskaźniki w bransoletce przekażą też do systemu informację na temat poziomu ładowania baterii oraz sygnał w przypadku jej zdjęcia.

Teleopieka jest częścią przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Polski Czerwony Krzyż marszałkowskiego programu wsparcia seniorów, w którym proponowane są także inne pomocne rozwiązania: opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej oraz system informacji senioralnej. Nabór do programu Urząd prowadził na początku tego roku, informując o nim szeroko w mediach, kontaktując się z klubami seniora i uniwersytetami trzeciego wieku. Za stworzenie i obsługę centrum operacyjnego odpowiada wyłoniona w przetargu wyspecjalizowana firma. Wszyscy uczestnicy pilotażu otrzymają bransoletki najpóźniej w połowie lipca. Oni oraz ich opiekunowie rodzinni lub środowiskowi zostaną też przeszkoleni, jak używać tego sprzętu.

• prezentacja przygotowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (https://kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2018/wiadomosci/20180702_sos/bransoletki_zycia.pdf)
• kujawsko-pomorskie dla seniorów (https://kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorskie-dla-seniorow)

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego