skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

17 lipca 2018, 11:59 Nowe uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością:
– ze świadczeń medycznych udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej),
– ze świadczeń medycznych w szpitalach,
– z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach,
oraz

– ze świadczeń rehabilitacji leczniczej – bez limitu, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.
Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

Placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ponadto w zaopatrzeniu w wyroby medyczne nie obowiązuje limit czasowy (np. okulary lupowe dla osób z dysfunkcją wzroku mogły być refundowane co 5 lat, a obecnie zlecenie może być zrealizowane zgodnie z potrzebą pacjenta).

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W środowisku pojawiło się również sporo głosów krytycznych. „Ustawa w opinii społeczności medycznej jest niekompletna i szereg ulg przez nią gwarantowanych nie pokrywa się z rzeczywistymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Mówiąc o rehabilitacji - niepełnosprawni oczywiście zyskują, ale kosztem fizjoterapeutów odpowiedzialnych za przeprowadzanie tejże rehabilitacji” – napisano na Facebooku, w grupie „Hej. A Ty też masz 04-O na orzeczeniu?”.
Społeczność ta apeluje do rozsądku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. „Ustawa nie precyzuje – jakiej części osób niepełnosprawnych należą się świadczenia. Rehabilitacja bez kolejki należy się więc ludziom, którzy posiadają niepełnosprawność ruchową, ale także wzrokową, słuchową etc. Precyzując – to nic, że orzeczenie masz z tytułu zaniku nerwu wzrokowego, niezborności nadwzrocznej, oczopląsu, światłowstrętu czy braku widzenia. Jeśli boli cię kolano – masz rehabilitację przed wszystkimi tymi ludźmi, którzy bez niepełnosprawności czekają miesiącami w kolejce z takim samym albo poważniejszym schorzeniem do leczenia. Czego więc my jako 04-O Team od was chcemy? Chcemy was uczulić i prosić o rozpowszechnienie tej informacji. Nie biegnijcie po tę rehabilitację jak po karpia do dyskontu. Oczywiście, że według litery prawa się należy, ale bierzcie pod uwagę także realia możliwości przeprowadzania rehabilitacji i pomyślcie o ludziach, którzy będą odpowiedzialni za jej przeprowadzenie, za wasze zdrowie i za wasz czas” – czytamy na Facebooku.