skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

9 lipca 2018, 12:31 Lista przedsiębiorstw społecznych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne. Baza zawiera dane 403 podmiotów z 12 województw i będzie uzupełniana o kolejne.

Na liście znajdują się przede wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit.
Lista powstała zgodnie z procedurą określoną w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.
Dla podmiotów, które się na niej znalazły to potwierdzenie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani korzystaniem z usług placówek łączących działalność ekonomiczną z celami społecznymi, to baza pozwalająca na ich wyszukiwanie.
Lista uwzględnia dane z 12 województw: lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Baza będzie w każdym miesiącu aktualizowana i uzupełniana o kolejne podmioty.
Lista dostępna jest pod linkiem: ekonomiaspoleczna.gov.pl.