skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

4 lipca 2018, 13:06 Droga do integracji i samodzielności

Fundacja Trakt zaprasza osoby z niepełnosprawnością wzroku zamieszkujące województwo mazowieckie do udziału w projekcie „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ukończony 16. rok życia.
Projekt skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych, które uczą się, pracują lub nie są zatrudnione. Udział w projekcie jest bezpłatny. Osobom spoza Warszawy podczas grupowych sesji organizator zapewnia hotel wraz z wyżywieniem oraz zwrot kosztów podróży.
W projekcie można skorzystać z:

  • kursów i szkoleń zawodowych,
  • indywidualnego poradnictwa specjalistycznego (socjoterapeutycznego, psychologicznego, prawnego, pedagogicznego),
  • grupowych sesji informacyjno-poradniczych (poradnictwo prawne i obywatelskie, zdrowotne oraz technologiczne),
  • tyflorehabilitacji indywidualnej (orientacja przestrzenna, rehabilitacja sprzętowa, technologie informacyjno-komunikacyjne, nauka alfabetu Braille’a),
  • zajęć rekreacyjno-sportowych (basen, nordic-walking, siłownia),
  • usługi asysty dla osób niewidomych (przewodnik, opieka nad dziećmi).
Udział w projekcie pozwoli również rozwinąć skrzydła zawodowe poprzez:
  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • staże zawodowe,
  • podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.trakt.org.pl/wp-content/uploads/projektue/formularz_zgloszeniowy.docx i przesłać na adres rekrutacja@trakt.org.pl lub zadzwonić pod jeden z poniższych numerów:
Helena Jakubowska tel. 501-782-100
Józef Mendruń tel. 606-757-585.
Projekt obejmie wsparciem 75 osób. Ostateczna lista uczestników zostanie wyłoniona po indywidualnej diagnozie potrzeb i oczekiwań każdej z osób chcących wziąć udział w projekcie.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja br.
Projekt realizowany jest od 01.05.2018 do 31.10.2019.