skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

23 kwietnia 2018, 14:01 Praca moich marzeń

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, w związku z rozpoczętą realizacją projektu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” nr POWR.02.06.00-00-0054/17, zaprasza do udziału w badaniu ankietowym. Celem ankiety jest diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie wsparcia w środowisku pracy oraz barier, na które napotykają osoby niepełnosprawne. Udział w ankiecie i projekcie mogą wziąć osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością ruchową, słuchową, wzrokową i intelektualną.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSu49xNjWypXJWW_uksplVgNO2IZpzz2P72d4F0DWy96vMw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link