skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

20 kwietnia 2018, 10:44 Otwarte okno dla niewidomych masażystów

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż przy ocenie ofert na realizację usług opieki zdrowotnej konieczne jest wzięcie pod uwagę kwalifikacji personelu zatrudnionego podczas wykonywania umowy z NFZ. Do końca 2016 roku ocena personelu dokonywana była dowolnie, na podstawie niesklasyfikowanych kryteriów. W 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierające wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z określoną wartością wyrażoną punktowo.

Niestety, we wspomnianym rozporządzeniu wprowadzono regulacje faworyzujące fizjoterapeutów kosztem masażystów, a w przypadku realizacji niektórych usług medycznych w ogóle nie uwzględniono tego bardzo popularnego wśród osób niewidomych zawodu. Taka sytuacja stała się powodem interwencji ze strony Polskiego Związku Niewidomych oraz Krajowej Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów działającej przy naszej organizacji. Trzeba jednak dodać, że w rozporządzeniu z 1.09.2016 roku technicy masażyści byli uwzględnieni w kategorii fizjoterapia domowa (załącznik nr 5) i mimo prób ich wykreślenia przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii w przeprowadzonych na przełomie 2017/18 konsultacjach, nadal są w niej umieszczeni.

Częściowy sukces masażystów z dysfunkcją wzroku
Na przełomie 2017 i 2018 roku resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych kolejną propozycję zmiany rozporządzenia w sprawie umów z NFZ.
Dzięki staraniom Krajowej Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów nowe brzmienie zyskał załącznik nr 5 do rozporządzenia dotyczący świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. Warunki dotyczące postępowania w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w części dotyczącej kryterium jakości mają zastosowanie w przypadku zatrudnienia magistra fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuty, na co najmniej pół etatu, oraz specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, na co najmniej jedną czwartą etatu. Wymagania mówią także o zatrudnieniu technika masażysty na co najmniej jeden etat oraz o zapewnieniu konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Niestety, technicy masażu nie zostali uwzględnieni w załączniku nr 8 dotyczącym świadczeń realizowanych w ramach leczenia uzdrowiskowego.

Konflikt interesów
Mimo pozytywnych zmian w omawianym rozporządzeniu, warto podkreślić, że nie wszystkim się to podoba. Wśród podmiotów zgłaszających uwagi pojawiały się głosy, iż obowiązek zatrudniania technika masażysty jest uciążliwy i ekonomicznie nieopłacalny.
Zatem, trzeba będzie bacznie śledzić, czy kolejna zmiana rozporządzenia określającego warunki wyboru ofert na świadczenie usług opieki zdrowotnej nie będzie zawierała regulacji niekorzystnych dla niewidomych masażystów.

Krzysztof Wiśniewski
Prawnik w Instytucie Tyflologicznym PZN