skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

23 listopada 2017, 12:23 Jubileusz Ośrodka Braille’a

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy obchodzi jubileusz 145 lat pracy. Organizowana z tej okazji konferencja „Od białej laski do audiodeskrypcji” odbywa się dziś (23 listopada) w auli ośrodka przy ulicy Krasińskiego.

Bydgoski Ośrodek Braille’a – jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego - jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. W szkole kształci się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład ośrodka wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum dla dorosłych), szkoła policealna, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy, a także pierwszy i jedyny w kraju oddział, który zajmuje się edukacją osób głuchoniewidomych. W kompleksie uczy się obecnie ponad pół tysiąca podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego.
Placówka modernizuje obecnie bazę dydaktyczną do nauki zawodu. W ramach realizacji projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie” powstają w pełni wyposażone pracownie dla zawodów kelnera oraz florysty. Ponadto zmodernizowane zostaną pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji. Całkowita wartość projektu wynosi 3,8 miliona złotych z czego 3 miliony złotych stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego http://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/31543-budujemy-nowe-pracownie-w-osrodku-braille-a.
To kolejna inwestycja realizowana w Ośrodku Braille’a dzięki wsparciu z naszego RPO. W ostatnich latach placówka powiększyła się o nowy budynek warsztatów szkolnych oraz przeszła termomodernizację. Ośrodek jeszcze się rozrośnie, bo planowane jest tutaj także utworzenie przedszkola, na potrzeby którego bydgoskie władze przekazały już sąsiadującą z ośrodkiem nieruchomość http://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/31412-przedszkola-dla-maluchow-ze-specjalnymi-potrzebami.
Konferencja jubileuszowa z okazji 145-lecia istnienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy odbywa się dzisiaj (23 listopada) w auli ośrodka przy ulicy Krasińskiego. Warto dodać, że spotkanie „Od białej laski do audiodeskrypcji” zorganizowano też 10 lat od pierwszego pokazu filmu z audiodeskrypcją w Bydgoszczy. jest więc ono okazją nie tylko do podsumowań, ale także dyskusji nad nowymi możliwościami pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi na różnych poziomach kształcenia. Program konferencji http://www.braille.bydgoszcz.pl/images/galeria/aktualnosci/17/audiodeskrypcja/Program_konferencji.pdf.