skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

19 maja 2017, 15:18 Program VISAL w Polsce

W dniach 11-12 maja br. w Warszawie odbyło się szkolenie dla nowych trenerów programu VISAL zorganizowane przez Europejską Unię Niewidomych.

Nazwa VISAL jest akronimem angielskiego Visually Impaired Seniors Active Learning. Jest to autorski model pracy z osobami starszymi tracącymi wzrok, wypracowany w 2012 r. przez ekspertów z Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Słowacji i Chorwacji. W ciągu 5 lat od powstania programu został on z powodzeniem przetestowany i wprowadzony w 10 krajach, w których łącznie odbyło się już ponad 240 cykli zajęć dla seniorów. Komisja Europejska pozytywnie ocenia cele, metodologię i dotychczasowy poziom realizacji programu VISAL, współfinansując kolejne edycje szkoleń dla trenerów, określanych mianem „facylitatorów” ze względu na nieformalny, swobodny charakter prowadzenia zajęć i niedyrektywny styl zarządzania procesem rozwojowym, zachodzącym w grupie.
Nadrzędnym celem VISAL-a jest bowiem przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu, poprzez stworzenie nieformalnych możliwości edukacyjnych dla osób starszych z uszkodzonym wzrokiem, a także zwiększenie ich zaangażowania i wzmocnienie roli w społeczeństwie, poprzez zachęcenie do wywierania wpływu na działania lokalnych decydentów. Program obejmuje cykl 7 spotkań w grupie liczącej od 8 do 12 osób, doświadczającej podobnych problemów, związanych z pojawiającą się w ich życiu utratą widzenia.
Do udziału w szkoleniu w Warszawie zgłosili się przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niewidomych z Islandii, Grecji i Polski. Warsztat poprowadziła doświadczona trenerka z Chorwacji Ana Vrbanic oraz kierownik ds. projektów z biura EBU we Francji Romain Ferretti. Podczas 2 dni intensywnej pracy uczestnicy poznali główne założenia i metody projektu oraz nauczyli się, jak krok po kroku organizować i prowadzić zajęcia dla seniorów z dysfunkcją wzroku. Ich kolejnym zadaniem będzie bowiem zrealizowanie kompletnego cyklu szkoleń w swoim kraju.
Reprezentujące Polski Związek Niewidomych uczestniczki szkolenia z dużym entuzjazmem podchodzą do tego zadania, ponieważ VISAL jest bardzo użytecznym, ciekawym i niosącym wiele możliwości narzędziem pracy. Wszystkie nowo przeszkolone osoby mają nadzieję, że dzięki temu projektowi będą mogły skutecznie pomagać osobom starszym, będącym w trudnej sytuacji utraty widzenia.
Spotkanie w międzynarodowym gronie uczestników szkolenia z programu VISAL było także okazją do rozmów na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością wzroku w poszczególnych państwach w Europie. Na zaproszenie prezes Polskiego Związku Niewidomych Anny Woźniak-Szymańskiej Instytut Tyflologiczny w Warszawie odwiedził w tym terminie także dyrektor Biura EBU Mokrane Boussaid. Podczas swojej wizyty miał on możliwość poznania działalności prowadzonej przez Instytut, odwiedził Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS i spotkał się z jego pracownikami. Odbył także rozmowę z prezes ZG PZN, podczas której dyskutowane były najważniejsze kwestie dotyczące sytuacji osób niewidomych w Polsce, bieżące prace PZN oraz możliwości poszerzenia współpracy między naszą organizacją a EBU.
Z okazji wizyty zagranicznych gości odbyła się także uroczysta kolacja, z udziałem przedstawicielki parlamentarnego zespołu ds. osób z niepełnosprawnością wzroku, posłanki Ewy Tomaszewskiej. Dyrektor Biura EBU zwrócił się do pani poseł z prośbą o wsparcie postulatów PZN dotyczących utworzenia w Polsce Narodowego Programu Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących. Powiedział, iż bez odpowiedniej rehabilitacji on sam nigdy nie mógłby nic osiągnąć po tym, jak stracił wzrok. Dlatego jest to kluczowe zadanie, stojące przed politykami, aby pomóc osobom z niepełnosprawnością wzroku wrócić do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, zamiast pozwolić im, aby byli bezradni i zdani na opiekę państwa. – Rehabilitacja jest naszym najważniejszym prawem – podkreślał Morane Boussaid. Gratulował również powołania specjalnego zespołu w polskim parlamencie, dedykowanego osobom z dysfunkcją wzroku. Pani poseł zadeklarowała, iż nadal będzie popierała dążenia środowiska do wprowadzania ważnych i potrzebnych zmian w polskim ustawodawstwie. Podkreśliła, że w tym celu niezbędna jest współpraca z ekspertami – organizacjami, specjalizującymi się w tej tematyce i z samymi zainteresowanymi.