skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

18 maja 2017, 11:21 Centrum im. Ludwika Braille'a 3

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku, chorobami psychicznymi i epilepsją do udziału w projekcie Centrum im. Ludwika Braille'a 3 (kontynuacja).

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych, słabowidzących, z chorobami psychicznymi oraz epilepsją poprzez udział w różnorodnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie, m.in.: szkoleniach miękkich, szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego poprzez ruch, kursach językowych. Poza szkoleniami/warsztatami grupowymi Fundacja proponuje indywidualne wsparcie psychologa, prawnika, coacha, instruktorów orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego, a także specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii.
Projekt ten jest adresowany do osób, które:

  • są w wieku aktywności zawodowej,
  • zamieszkują na terenie jednego z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego,
  • których, dysfunkcja wzroku oraz pozostałe dysfunkcje (psychiczne oraz epilepsja) są potwierdzone orzeczeniem.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://firr.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=973:nowy-nabor-do-projektu-centrum-ludwika-braille-a&catid=7&Itemid=101&lang=pl i odesłanie go na adres clb@firr.org.pl.

Po otrzymaniu zgłoszeń zespół projektu dokona wstępnej weryfikacji i będzie kontaktował się z osobami, które się zakwalifikowały.
Projekt Centrum Ludwika Braille'a 3 (kontynuacja) współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu).

Biuro projektu: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Warszawie, Pl. Konstytucji 5/4. Szczegółowe informacje lub pytania dotyczące projektu: tel. (22) 400 50 73 lub clb@firr.org.pl
Termin realizacji projektu :01.04.2017 – 31.03.2018 r.