skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

1 lutego 2017, 14:08 Pomoc dla Ośrodka Nestor w Muszynie

Szanowni Państwo,
Polski Związek Niewidomych prosi o pomoc finansową dla Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Nestor” w Muszynie.

Jest to ważne miejsce rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej osób niewidomych i ociemniałych. Placówka ta wymaga obecnie bardzo kosztownego remontu.
Ośrodek funkcjonuje od 81 lat i ma niezwykłą historię. 27 września 1936 roku – w imieniu Prezydenta RP profesora doktora Ignacego Mościckiego, ówcześni Prezes Rady Ministrów oraz Minister Opieki Społecznej oddali do użytku Dom Zdrowia Ociemniałych Żołnierzy RP w Muszynie, nadając budynkowi imię marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dzisiaj jest to Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Nestor” Polskiego Związku Niewidomych, nazywany po prostu Naszym Domem nad Popradem. Ośrodek ten od wielu lat służy środowisku z całej Polski. W tej placówce osoby nowo ociemniałe odnajdują sens życia i motywację do podjęcia aktywności życiowej. Nasi podopieczni czują się tam bezpiecznie, ponieważ przebywając w gronie osób z podobnymi problemami życiowymi, mogą otwarcie dzielić się swoimi doświadczeniami i otrzymywać niezastąpione wsparcie grupy społecznej oraz profesjonalnej, sprawdzonej kadry rehabilitacyjnej.
Ośrodek ma burzliwą historię, przetrwał m.in. II wojnę światową i okres powojenny, oraz trudne lata 80. Niestety, doświadcza kłopotów także dzisiaj. Budynek wymaga remontu i przebudowy. Aplikujemy o środki w ramach projektów unijnych. Modernizacja ośrodka w Muszynie została też włączona Uchwałą Rady Miasta i Gminy Muszyna do planów inwestycyjnych Gminy. Musimy jednak mieć środki własne, żeby przystąpić do takiego projektu. Mamy także duże bieżące potrzeby.
Dlatego pozwalamy sobie prosić o wsparcie finansowe.
Uruchomiliśmy specjalne konto nr: 16 1240 2887 1111 0000 3388 2352, w tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna PZN, Muszyna.
Zapewniamy, że uhonorujemy wszystkich darczyńców umieszczając ich nazwiska na specjalnej tablicy pamiątkowej w ośrodku i na stronie internetowej PZN, jak również wyrazimy to, przekazując certyfikat wdzięczności.
Przypominamy jednocześnie, że osoby fizyczne od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu, a osoby prawne nie więcej niż 10% uzyskanego dochodu.
W imieniu Prezydium ZG PZN
prezes Anna Woźniak-Szymańska