skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

27 stycznia 2017, 15:15 Ulgi w transporcie publicznym

21 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Nowelizacja polega na przesunięciu na 1 stycznia 2018 r. terminu wejścia w życie przepisów zmieniających zasady stosowania i rekompensowania z budżetu państwa ustawowych ulg taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym. Oznacza to, że w 2017 r. nadal obowiązują dotychczasowe uprawnienia do taryfowych ulg przejazdowych.

W listopadzie 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk powołał zespół, który ma wypracować nowe przepisy dotyczące zasad ulgowych przejazdów m.in. dla osób z niepełnosprawnością (w tym osób niewidomych). Nowe regulacje miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
Polski Związek Niewidomych monitoruje tę sprawę na bieżąco, dlatego też zwrócił się z prośbą o włączenie naszej organizacji w prace wspomnianego zespołu.
- Kwestia czytelnego dostępu do ulg w korzystaniu z komunikacji zbiorowej przez naszych członków jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Chcielibyśmy mieć możliwość zgłaszania propozycji rozwiązań uwzględniających potrzeby osób z dysfunkcją wzroku oraz zapoznawania się z propozycjami innych uczestników zespołu – pisze prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska w piśmie wystosowanym do Ministra. Wskazuje w nim również, że w jednym z komunikatów resortu pojawił się zapis: „Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Pozostajemy w stałym kontakcie z Senatem, gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 roku. W tym czasie MIiB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów”.