skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

9 lutego 2010, 18:02 Apel - każdy może współtworzyć narodowy program walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Przed sześciu laty ponad 350 organizacji obywatelskich, wyższych uczelni, samorządów terytorialnych, stowarzyszeń zawodowych i twórczych utworzyło krąg społeczny p.n. Debata Europejska.
Dziś przekazujemy tekst apelu o stworzenie narodowego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W imieniu uczestników Debaty Europejskiej wyrażamy nadzieję, że Apel podpisze każdy Polak.
Inicjatywa ta koresponduje z Decyzją Parlamentu i Rady UE nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r., ustanawiającą rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Celem ustanowienia Europejskiego Roku 2010 jest potwierdzenie i umocnienie działań, które w zdecydowany sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa. Jak szeroka jest w Polsce strefa biedy wiemy wszyscy, nie ma więc konieczności szczegółowego omawiania tu tego dramatycznego problemu. Jesteśmy jednym z trzech ostatnich pod względem poziomu życia krajem Unii Europejskiej. Wiele rozwiniętych krajów europejskich, przystępujących do walki z biedą tworzyło narodowe programy, które z sukcesem realizowano ponad politycznymi podziałami. Czas na Polskę.
Zachęcamy Państwa do jak najszerszego rozpropagowywania apelu o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Apele podpisane przez pojedyncze osoby oraz organizacje przyjmuje sekretariat Debaty Europejskiej – Fundacja Państwo Obywatelskie w Warszawie, ul. Prosta 2/14 lok. 204, za pośrednictwem poczty zwykłej lub elektronicznej e-mail: fundacja-po@fundacja-po.pl oraz poprzez formularz na stronie internetowej fundacji, www.fundacja-po.pl. Pod ten sam adres prosimy kierować wypowiedzi w ramach debaty obywatelskiej, propozycje regulacji prawnych oraz treści Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Fundacja Państwo Obywatelskie będzie prowadzić biuro Narodowego Programu, internetowe forum, organizować konferencje i seminaria, przekazywać materiały powstające w trakcie debaty zainteresowanym osobom, instytucjom i organizacjom.

Treść apelu
Polska, luty 2010 r.
APEL o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
Do Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, do konstytucyjnych władz RP, do samorządów terytorialnych, do organizacji zawodowych i społecznych…
Rodacy, około ośmiu milionów Polaków żyje w warunkach skrajnej biedy. Prawie połowa rodzin polskich uzyskuje dochody poniżej minimum socjalnego.
Ubóstwo dotyka ponad dwóch milionów polskich dzieci.
Stworzenie i realizacja Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym to zadanie, które w imię najwyższych wartości powinniśmy realizować ponad wszelkimi podziałami. Nie można też pominąć problemu ubóstwa przy tworzeniu perspektywicznych planów rozwoju Polski i naprawy jej finansów publicznych.
Problem ubóstwa winien być przedmiotem troski wszystkich nas – Polaków, a więc władz państwowych, partii politycznych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, zwykłych ludzi. Opowiadamy się za ogólnopolską debatą nad problemami ubóstwa i zagrożeń wykluczeniem społecznym, nad stworzeniem lokalnych i ogólnokrajowych mechanizmów przeciwdziałania tym zjawiskom. Stwierdzamy konieczność opracowania prawnych i ekonomicznych podstaw Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, najpóźniej do końca 2010 roku. Zgłaszamy gotowość udziału zarówno w debacie publicznej, jak też w pracach nad założeniami Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.


…………………………………
(Imię i nazwisko, miejscowość)


Podpisany apel należy przysłać do:
Sekretariat Debaty Europejskiej – Fundacja Państwo Obywatelskie organizacja non-profit,
00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14 lok. 204, e-mail: fundacja-po@fundacja-po.pl