skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

8 lutego 2010, 09:57 Stypendium dla "umysłów ścisłych" z niepełnosprawnością

Europejskie Stypendium Google dla studentów z niepełnosprawnościami, którzy zdobywają wiedzę w dziedzinie informatyki i nauk pokrewnych - to jedna z najnowszych propozycji właścicieli jednego z najpopularniejszych portali internetowych. Aplikować mogą studenci ostatniego roku studiów licencjackich, osoby zapisane na studia magisterskie lub doktoranckie. Oceniane będą między innymi osiągnięcia akademickie i wykazane zamiłowanie do informatyki. Wnioski opiniować będzie komitet naukowców i inżynierów. Wszystkie dokumenty aplikacyjne muszą być złożone w języku angielskim. Każdy ze stypendystów otrzyma 7000 euro na rok akademicki 2010/2011. W czerwcu wszyscy stypendyści zostaną zaproszeni do odwiedzenia Centrum Inżynierii Google w Zurychu.
Ostateczny termin składania aplikacji: 15 marzec 2010
Więcej szczegółowych informacji o wymaganiach, jakie należy spełniać oraz sposobie aplikowania (wymagane dokumenty etc) można znaleźć na stronie: http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe